O bezpieczeństwie na terenach przygranicznych rozmawiali przedstawiciele dolnośląskiej i niemieckiej Policji

Data publikacji: 24.03.2017

Mając na uwadze specyfikę Dolnego Śląska, jako regionu przygranicznego oraz korzyści płynące z policyjnej współpracy międzynarodowej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu do spraw logistyki insp. dr Andrzeja Łuczyszyna z przedstawicielami niemieckiej Policji koordynującymi współpracę międzynarodową. 

Spotkanie miało na celu podsumowanie przedsięwzięć międzynarodowych zrealizowanych w 2016 roku na podstawie harmonogramów współpracy, a także zaplanowanie wspólnych przedsięwzięć na 2017 rok. Omawiana problematyka stanowi jeden z priorytetów w Planie Działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu na rok 2017 i jest kontynuacją działań podjętych w latach ubiegłych. 

Policję niemiecką reprezentowali: Silvia Lange z Krajowego Urzędu Kryminalnego Saksonii, Andre Schäfer oraz Martyna Fleischmann z Dyrekcji Policji Görlitz. Natomiast ze policji dolnośląskiej w spotkaniu udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu do spraw logistyki insp. dr Andrzej Łuczyszyn z kadrą kierowniczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu m.in. Naczelnikiem Wydziału Prezydialnego mł. insp. Emilem Łabancem, Naczelnikiem Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych kom. Elizą Ściborską, Dowódcą Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego we Wrocławiu podinsp. Robertem Otczykiem, Naczelnik Wydziału Techniki Operacyjnej podinsp. Dariuszem Cyburą oraz Zastępcą Naczelnika Wydziału Prezydialnego podinsp. Małgorzatą Ciupińską.

Współpraca z niemiecką policją oparta jest m.in. na wzajemnym zaufaniu, przyjaźni oraz wspólnym interesie służbowym jakim jest bezpieczeństwo. Gwarantuje ona skuteczne zwalczanie przestępczości transgranicznej oraz poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenach przygranicznych.

Źródło: KWP Wrocław