Informacyjny Serwis Policyjny

„Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego społeczeństwa” - konferencja

Zamieszczony Data publikacji 21.03.2017

W auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się konferencja pod nazwą „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego społeczeństwa”. Przedstawiciele nauki, organizacji pozarządowych i służb mundurowych omawiali zagrożenia związane z handlem ludźmi oraz sposoby przeciwdziałania temu procederowi.

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wraz z Zakładem Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, Fundacją El Karama, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie oraz Europejskim Towarzystwem Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Hojna Deweya zorganizował wczoraj konferencję pod nazwą „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego społeczeństwa”. Na spotkaniu stawili się przedstawiciele wyższych uczelni, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką handlu ludźmi, służb mundurowych oraz liczni studenci.

Na wstępie uroczyście przywitał wszystkich Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Wojciech Śleszyński oraz Komendant Miejski Policji w Białymstoku insp. Wojciech Macutkiewicz. W dalszej części spotkania przedstawiciele nauki, organizacji pozarządowych i służb mundurowych omawiali praktyczne, prawne i kryminologiczne aspekty problematyki handlu ludźmi, świadomości zagrożeń i sposoby przeciwdziałania temu procederowi. Tematykę tę ze strony Policji przedstawili: dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. dr Krzysztof Łojek, mł. insp. dr inż. Krzysztof Tomaszycki z Komendy Głównej Policji, nadkom. dr Bogdan Guziński z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie a także Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nadkom. Maciej Sylwester Zakrzewski. Na zakończenie za udział w konferencji podziękowały wszystkim jej organizatorki: dr Magdalena El Ghamari z Uniwersytetu w Białymstoku oraz st. sierż. dr Agnieszka Łapińska z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

KWP w Białymstoku / kp

 

 • konferencja „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego społeczeństwa”
 • konferencja „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego społeczeństwa”
 • konferencja „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego społeczeństwa”
 • konferencja „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego społeczeństwa”
 • konferencja „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego społeczeństwa”
 • konferencja „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego społeczeństwa”
 • konferencja „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego społeczeństwa”
 • konferencja „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego społeczeństwa”
 • konferencja „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego społeczeństwa”
 • konferencja „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego społeczeństwa”
 • konferencja „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego społeczeństwa”
 • konferencja „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego społeczeństwa”
 • konferencja „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego społeczeństwa”
 • konferencja „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego społeczeństwa”
 • konferencja „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego społeczeństwa”
 
powrót
drukuj