Przekaż 1% Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Data publikacji: 14.03.2017

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, powołana w 1997 r. przez Komendanta Głównego Policji pana nadinsp. Marka Papałę, wspiera materialnie rodziny policjantów, którzy stracili życie w związku ze służbą w Policji. Udzielanie pomocy osieroconym rodzinom jest możliwe dzięki naszym Darczyńcom, przekazującym na rzecz Fundacji darowizny a także 1 % podatku od swoich dochodów.

Za to wszystko w imieniu podopiecznych serdecznie dziękujemy. Liczymy na to, ze w tym roku też będziemy razem. Bez wsparcia środowiska policyjnego Fundacja nasza ma nikłe szanse na świadczenie realnej pomocy rodzinom poległych policjantów.

Zarząd Fundacji zachęca policjantów oraz pracowników cywilnych do zadeklarowania w zeznania podatkowych 1% na rzecz naszej Fundacji. Również osoby, które rozlicza zakład pracy mogą składać zeznania podatkowe samodzielnie, i przekazać 1% podatku na cele społeczne.

 

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
KRS  0000101309

 

Ułatwieniem rozliczenia podatku jest skorzystanie z komputerowego programu PIT 2016 zamieszczonego na stronie Komendy Głównej Policji policja.pl – link Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach lub na stronie internetowej naszej Fundacji www.fundacjapolicja.pl.

 mł. insp. w st. spocz. Irena ZAJĄC