Wizyta delegacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Macedonii w Komendzie Stołecznej Policji

Data publikacji: 10.03.2017

W Komendzie Stołecznej Policji gościła delegacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Macedonii. Celem wizyty było zaprezentowanie doświadczeń i wypracowanych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych funkcjonowania systemu TETRA w Komendzie Stołecznej Policjii nawiązanie nowych kontaktów z partnerami spoza Wspólnoty Europejskiej.

W Komendzie Stołecznej Policji gościła delegacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Macedonii w składzie: Jane Stojanov - Szef Sektora Telekomunikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Macedonii, Sasko Kocev - Szef Sektora Instrumentu Pomocy Akcesyjnej (IPA) i Programów Wspólnotowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Macedonii i Igor Gjorgjievski - Szef Wydziału Systemów Komunikacji Radiowej oraz nadmiarowego Zasilania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Macedonii. W uroczystym powitaniu wziął udział I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Hubert Kowalczewski, następnie goście zapoznali się ze strukturą organizacyjną i zadaniami Komendy Stołecznej Policji.

W kolejnych dniach wizyty funkcjonariusze Wydziału Teleinformatyki KSP przedstawili organizacyjne i techniczne aspekty systemu TETRA w garnizonie stołecznym, omówili zagadnienia dotyczące modernizacji systemu TETRA. Przewodniczący delegacji MSW Republiki Macedonii - Jane Stojanov przedstawił prezentację nt. budowy, wdrażania i funkcjonowania systemu TETRA w Republice Macedonii. Goście odwiedzili również Stołeczne Stanowisko Kierowania KSP, gdzie zaprezentowano możliwości techniczne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania SSK KSP, zarówno w trakcie codziennej służby, jak i działań związanych z prowadzeniem akcji i operacji policyjnych oraz zasady współdziałania różnych służb.

Ponadto członkom delegacji zaprezentowane zostały systemy radiowe funkcjonujące m.in. na Stadionie Narodowym oraz w tzw. Strefie Centralnej. Na zakończenie goście mieli okazję odwiedzić Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej, gdzie przedstawiono rozwiązania dot. łączności oraz zasad współpracy różnych służb mundurowych.

Źródło: KSP