III Ogólnopolskie Zawody Narciarskie dla funkcjonariuszy Policji

Data publikacji: 09.03.2017

Na terenie Stacji Narciarskiej Czorsztyn – Ski w Kluszkowcach uroczyście rozpoczęły się dzisiaj III Ogólnopolskie Zawody Narciarskie dla funkcjonariuszy Policji. Dwudniowe zawody objęte są patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji.

Policja jest instytucją nowoczesną, szybko reagującą na zmiany zachodzące w otoczeniu oraz  potencjalne zagrożenia, przede wszystkim jest instytucją wychodząca naprzeciw oczekiwaniom Polaków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Jednym z istotnych obszarów działań prewencyjnych jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenach zorganizowanych terenów narciarskich. W obszarze tym prowadzona jest również współpraca międzynarodowa czego przykładem były polsko-włoskie patrole narciarskie w rejonie Trydentu-Górnej Adygi w okolicach miejscowości Moena. Potrzeba podejmowania działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na stokach dostrzegana jest nie tylko w rejonach tradycyjnie kojarzonych ze sportami zimowymi.

Z podejmowaniem działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich wiąże się potrzeba permanentnego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności „policjantów-narciarzy”. Stąd też inicjatywa corocznej weryfikacji ich umiejętności w duchu sportowej rywalizacji poprzez organizację Ogólnopolskich Zawodów Narciarskich dla funkcjonariuszy Policji. W bieżącym roku jest to już trzecia edycja. Zawody organizowane są przez Biuro Prewencji KGP we współpracy ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Zawody odbywają się na terenie Ośrodka Narciarskiego Czorsztyn – Ski w Kluszkowcach.

W uroczystym otwarciu zawodów, które prowadził mł. insp. Robert Kumor udział wzięli: Prezes SITN Pani Zuzanna Podgórna oraz dr Marek Palik i Maciej Kwiatkowski – członkowie zarządu.

W zawodach rywalizują „policjanci-narciarze” z siedmiu garnizonów: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego reprezentujący wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę patrolową na stokach narciarskich. W zawodach uczestniczą również reprezentanci Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji, albowiem policjanci tych specjalistycznych komórek organizacyjnych Policji również muszą posiadać umiejętności w przedmiotowym zakresie.

W ramach zawodów rozegrane zostaną trzy konkurencje:

  • Test Wiedzy - obejmujący problematykę organizacji i pełnienia służby patrolowej, w tym na zorganizowanych terenach narciarskich;
  • Slalom Gigant;
  • „Spacer Narciarza” - polegający na pokonaniu na nartach wyznaczonej trasy z plecakowym zestawem ratunkowym oraz z akią dla pokrzywdzonego (w tej roli wykorzystany zostanie fantom) i przetransportowaniu go do miejsca docelowego.

Podczas zawodów prowadzona jest klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa. Dla  zwycięzców poszczególnych konkurencji przewidziano puchary ufundowane przez Komendanta Głównego Policji. Natomiast dla zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej zostały przewidziane nagrody motywacyjne w formie pieniężnej.

(Biuro Prewencji KGP / mw)