Jaśniejsza strona komendy - ekologia i ekonomia

Data publikacji: 09.03.2017

Do końca marca mają potrwać prace nad modernizacją oświetlenia zewnętrznego na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Celem wymiany oświetlenia jest troska o środowisko i ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To już kolejny etap robót, obok prac termomodernizacji budynku komendy, który ma przyczynić się do ochrony środowiska.

Prace obejmują wymianę starego, sodowo-rtęciowego oświetlenia zewnętrznego na nowe, ekologiczne oświetlenie LED. Pomimo zwiększenia ilości punktów oświetleniowych ze 164 do 393, uzyskano efekt ekologiczny. Według Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejszeniu ulegnie emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery w postaci: pyłu całkowitego do 20 kg/rok, dwutlenku siarki do 336 kg/rok, tlenku azotu do 133 kg/rok i dwutlenku węgla do niespełna 48 kg/rok.

Moc oświetlenia zdemontowanego wynosiła 29690 W, a moc nowego oświetlenia to 10844 W - pomimo zwiększenia ilości punktów świetlnych. Oprócz efektu ekologicznego uzyskano więc również efekt ekonomiczny. Roczny koszt utrzymania oświetlenia zmniejszy się o ok. 30 tys. zł.

Na wykonane prace modernizacyjne otrzymano wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 543 483 zł, przy całkowitym koszcie inwestycji 2 258 397,97 zł.

Źródło: KWP Katowice