Spotkanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji z Ambasadorem Francji

Data publikacji: 07.03.2017

6 marca br. odbyło się spotkanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka z Ambasadorem Republiki Francuskiej w Warszawie, J.E. Pierrem Lévy. W spotkaniu udział wzięli również Naczelnik Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, nadkom. Piotr Sochacki oraz Oficer Łącznikowy Policji francuskiej, insp. Olivier Ordas.

Wizyta obok charakteru kurtuazyjnego miała na celu omówienie stanu bieżącej polsko-francuskiej współpracy policyjnej. Podczas spotkania obie strony podkreśliły wagę i znaczenie współpracy międzynarodowej, która przyczynia się do poprawy poziomu bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Podczas pobytu w Komendzie Głównej Policji, J.E. Pierre Lévy złożył również wizytę w Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych.

(BMWP KGP/ foto: M. Krupa Gabinet KGP/ ar)