Szkolenie wykładowców z CSP na Cyprze

Data publikacji: 03.03.2017

Kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia Policji systematycznie zdobywa wiedzę i umiejętności korzystając z różnych form doskonalenia zawodowego. Jedną z nich jest uczestnictwo w europejskich projektach edukacyjnych. W dniach 20 – 24 lutego br., sześcioro nauczycieli policyjnych CSP przebywało na Cyprze w ramach programu pod nazwą „Szkolenie funkcjonariuszy”, dofinansowanego z funduszy europejskich (Erasmus+).

Celem projektu jest bezpośrednia obserwacja sposobu przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych w jednostkach policyjnych oraz wymiana doświadczeń w zakresie praktycznych aspektów kształcenia policjantów zajmujących się problematyką nieletnich. Partnerem w realizacji projektu jest cypryjska Policja. W ramach tego przedsięwzięcia policjanci z Polski mogli zapoznać się między innymi ze strukturą, zadaniami i sposobem działania następujących podmiotów: Cyprus Police Academy, Traffic Department, European Union & International Police Cooperation Directorate, Drug LawEnforcement Unit, Emergency Response Unit, Crime Prevention Unit, Office for Combating Cyber Crime oraz Domestic Violence & Child AbuseOffice. Każdy z podmiotów ujętych w programie wizyty kompleksowo odniósł się do problematyki zapobiegania i zwalczania przestępczości nieletnich, profilaktyki społecznej i ochrony małoletnich ofiar przestępstw oraz pragmatyki zawodowej związanej z realizacją czynności służbowych takich jak: zatrzymanie, przesłuchanie, zbieranie materiału dowodowego, czy np. prowadzenie spotkań profilaktycznych. Do niezwykle ciekawych należała wizyta w komisariacie policji w Larnace – Aradippou, gdzie funkcjonariusze zapoznali się z codzienną pracą policjantów, w tym z zasadami funkcjonowania aresztu (rozwiązanie odrębne od polskiego).

W programie projektu znalazła się również oferta kulturalna, obejmująca wizytę w muzeum cypryjskiej policji, muzeum archeologicznym Cypru, a także Ledra Palace. Była też możliwość obejrzenia Starego Miasta w Nikozji. Poza stolicą Cypru uczestnicy projektu zwiedzili muzeum Kykkos Monastery, Stare miasto w Limassol i zapoznali się z infrastrukturą turystyczną Larnace.

Źródło: CSP w Legionowie