Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Porozumienie dla bezpieczeństwa na mazowieckich drogach

Zamieszczony Data publikacji 01.03.2017

Analiza zachowań kierujących pojazdami i pieszych na skrzyżowaniach i przejściach w Radomiu i powiecie radomskim oraz zdobycie wiedzy potrzebnej do planowania działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na tych obszarach - to główne cele porozumienia o współpracy podpisanego przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, a Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu.

Dzisiaj, 01.03.br., w Instytucie Eksploatacji Pojazdów i Maszyn w Radomiu zainaugurowano rozpoczęcie praktyk studenckich dla nowego kierunku studiów o profilu praktycznym „Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym". W spotkanie uczestniczyli przedstawiciele firm i instytucji związanych z motoryzacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego, a także przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu z I zastępcą szefa mazowieckich policjantów insp. Markiem Świszczem. W konferencji udział wzięli również mł. insp. Jacek Mnich i podinsp. Krzysztof Bielecki - naczelnicy WRD KWP zs. w Radomiu.

W czasie spotkania zaprezentowano działalność dydaktyczną i możliwości badawcze Instytutu, zaprezentowano laboratoria UTH, a także skupiono się na wymianie spostrzeżeń i doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Spotkanie było także inspiracją do nawiązywania współpracy i podejmowania wspólnych działań i projektów służących studentom, miastu, regionowi i instytucjom – partnerom przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie wpisuje się w Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, Krajowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych, jak również w programie „B&N, czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony” opracowanym przez Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu i realizowanym na obszarze województwa mazowieckiego.

Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, a zwłaszcza z uczelniami wyższymi pozwala na spojrzenie na problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym bezpieczeństwa osób starszych z innej perspektywy – naukowej. Prace wieńczące praktyki studenckie pozwolą podejmować działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń w przyszłości i nakreślić kierunki działania w zakresie profilaktyki BRD, w tym skierowanej do pieszych i zmotoryzowanych - seniorów.

Źródło: KWP zs. w Radomiu

  • Porozumienie dla bezpieczeństwa na mazowieckich drogach
  • Porozumienie dla bezpieczeństwa na mazowieckich drogach
  • Porozumienie dla bezpieczeństwa na mazowieckich drogach
 
powrót
drukuj