Szkolenie średniej kadry dowódczej

Data publikacji: 28.02.2017

Przedstawiciele kadry dowódczej Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji zakończyli zajęcia warsztatowe w słupskiej Szkole Policji. Zajęcia, zorganizowane na prośbę Komendanta Głównego Policji, dotyczyły metodyki prowadzenia zajęć dla policjantów wspomagających realizację kursu specjalistycznego dla średniej kadry dowódczej OPP i SPPP.

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z obiektami Szkoły, a następnie omówili szczegółowo kurs specjalistyczny dla średniej kardy dowódczej realizowany w Słupsku oraz jego wymogi organizacyjne. Uczestnicy zapoznali się także z zagadnieniami metodyki prowadzenia policyjnych szkoleń oraz budowy pokazu multimedialnego. Całość warsztatów koordynowali policjanci Wydziału Organizacji i Dowodzenia podinsp. Maciej Marciniak i kom. Marcin Milde.

Efektem zajęć jest między innymi opracowanie konspektu do prowadzenia zajęć i standaryzacja treści kształcenia. Jest to istotne, ponieważ kurs dla średniej kardy dowódczej współprowadzą też policjanci z jednostek terenowych.

W ramach zajęć wyjazdowych uczestnicy warsztatów odwiedzili Centralny Poligon Sił Powietrznych w Wicku Morskim koło Ustki. na poligonie tym realizowana jest ze średnia kadra dowódcza część praktyczna zajęć.

Na zakończenie, w Sali Kominkowej Klubu Słuchacza, każdy z uczestników otrzymał z rąk Komendanta Szkoły insp. Jacka Gila certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 14 przedstawicieli Oddziałów Prewencji Policji oraz przedstawiciel Głównego Sztabu Policji KGP.

Opracowane podczas warsztatów materiały po raz pierwszy zostaną wykorzystane już w kwietniu, podczas kursu dla średniej kadry dowódczej Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji. Łącznie w tym roku przewidziano 7 edycji tego kursu, w takcie których przeszkolonych zostanie 150 policjantów.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku