Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2017

Data publikacji: 28.02.2017

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński zainaugurował Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2017. Niecodzienne spotkaniem podlaskich uczniów w mundurach zorganizowane zostało przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Wczoraj, 27.02.br., w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2017. W przedsięwzięciu uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, który w swoim przemówieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania (po raz pierwszy) tego niecodziennego uroczystego spotkania, zwłaszcza przedstawicielom służb: Policji i Straży Granicznej. Pan Jarosław Zieliński zwrócił się również do zgromadzonej na auli, liczącej ponad 400 uczniów publiczności z klas mundurowych, podkreślając rolę młodego pokolenia w upowszechnianiu szacunku do munduru już od najmłodszych lat, budowaniu etosu służby oraz tworzeniu symboliki jaką niesie mundur i służba drugiemu człowiekowi, a także całemu społeczeństwu.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazał rolę, jaką odgrywają służby mundurowe, po krótce je charakteryzując i odnosząc się do ustawowych zadań poszczególnych formacji. Swoje słowa do zaproszonych gości i przybyłej młodzieży skierowali także Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej podpułkownik SG Grzegorz Biziuk oraz Kurator Oświaty w Białymstoku Jadwiga Mariola Szczypiń. Ponadto Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji inspektor Dariusz Minkiewicz oraz dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk reprezentująca Uniwersytet w Białymstoku.

Dalszym punktem programu było wręczenie przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnień funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie: starszemu sierżantowi Pawłowi Buczkowskiemu oraz sierżantowi Marcinowi Bareła, którzy narażając swoje życie niespełna miesiąc temu z zadymionego budynku w Sędziwujach wynieśli dwóch nieprzytomnych mężczyzn. Dziękując policjantom za ofiarną służbę minister Jarosław Zieliński zaznaczył, że to dzięki takiej postawie policyjna formacja odnotowuje wzrost społecznego zaufania. Gratulacje i wyrazy uznania przekazał także Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz oraz bezpośredni przełożony funkcjonariuszy - Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie młodszy inspektor Andrzej Puchalski.

Kolejną częścią Forum było zaprezentowanie specyfiki służby w Policji oraz Straży Granicznej z jednoczesnym przedstawieniem zasad doboru do tych formacji. Zainteresowani mogli w bezpośrednim kontakcie z funkcjonariuszami dowiedzieć się interesujących ich kwestii.

W czasie wczorajszego spotkania reprezentacje klas mundurowych miały również okazję sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę w trakcie rywalizacji  - przygotowanej przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, która składała się z trzech etapów: I etap stanowiły pytania zamknięte dotyczące służby w formacjach podległych MSWiA, II – pytania otwarte z tej samej tematyki oraz etap III – strzelanie na trenażerze. Do rywalizacji przystąpiło 11 drużyn.

I miejsce zajęła drużyna reprezentująca Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, na drugim miejscy uplasowali się uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku, na trzecim miejscu podium stanęła grupa z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Puchary i dyplomy zwycięzcom wręczał szef podlaskich policjantów nadinsp. Daniel Kołnierowicz oraz Dyrektor Biura Poselskiego Jarosława Zielińskiego pan Jędrzej Łucyk.

KWP Białystok