Blisko 20 litrów krwi popłynęło do potrzebujących

Data publikacji: 27.02.2017

Blisko 20 litrów krwi zebrano podczas jednodniowej akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 44 policjantów, pracowników, słuchaczy oraz studentów Uczelni podzieliło się najcenniejszym darem, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi – darem życia.

24 lutego 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa, której organizatorem było Koło Honorowych Dawców Krwi działające przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
W akademiku, w którym działał punkt poboru krwi, tłumnie zjawili się policjanci, pracownicy cywilni, studenci oraz słuchacze WSPol.

Podczas jednodniowej akcji 47 osób wyraziło chęć oddania drogocennego surowca ratującego życie. Ze względów zdrowotnych 3 osoby nie mogły tego zrobić. Pozostałych 44 krwiodawców oddało w tym dniu blisko 20 litrów krwi.

Pamiętajmy!

Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Jednocześnie jest dowodem ludzkiej solidarności, wsparcia. Nie bójmy się pomagać. To tylko dwa ukłucia, które mogą uratować czyjeś życie. Wszystkim, którzy podzielili się swoją krwią, dziękujemy.

Źródło: WSPol w Szczytnie