Szkoła Policji w Pile - atrakcja dla dorosłych i dla dzieci

Data publikacji: 24.02.2017

Jak pokazuje praktyka, Szkoła Policji w Pile jest miejscem atrakcyjnym do zwiedzania nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Potwierdzają to już dwie pierwsze tegoroczne wycieczki.

W styczniu, po raz kolejny, gościliśmy u nas nauczycieli z Fundacji Marchewkowe Pole. Zwiedzanie było efektem kontynuacji przez trzcianecką organizację projektu z lat 2015/2016 Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa. Podobnie jak w roku ubiegłym, uczestnicy drugiej edycji zwiedzili Szkołę i spotkali się z tutejszymi wykładowcami. Pierwszym punktem wycieczki była wizyta na strzelnicy, która, jak się okazało, wzbudziła duże zainteresowanie wśród nauczycieli i organizatorów projektu. Oprowadzający po strzelnicy asp. szt. Sławomir Jurczyński opowiedział o specyfice pracy na stanowisku wykładowcy przeszkolenia strzeleckiego, warunkach panujących na krytej strzelnicy oraz prowadzonych na niej zajęciach. Zaprezentował również broń, na jakiej ćwiczą słuchacze oraz odpowiedział na liczne pytania uczestników. Następnie, pozostając w obszarze działań Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych, zaprezentowane zostały szkolne obiekty sportowe oraz sala, w której odbywają się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Najbardziej wyczekiwanym przez wszystkich punktem wizyty w Szkole było spotkanie z wykładowcą Zakładu Służby Kryminalnej - podkom. Pawłem Leśniewskim, który poprowadził wykład dotyczący entomoskopii. Na zakończenie każdy z uczestników wycieczki otrzymał, wydawany przez Szkołę Policji w Pile, Kwartalnik prawno – kryminalistyczny.

Grupa przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola CARITAS w Leżenicy odwiedziła Szkołę w lutym. Dzieci, w wieku od 3 do 5 lat, zwiedziły Szkołę w towarzystwie podinsp. Wojciecha Thiela i słuchaczy. Na spotkaniu z sierż. szt. Magdaleną Borowiak goście dowiedzieli się ważnych rzeczy związanych z bezpieczeństwem na drodze i w miejscu zabaw. Następnie odwiedzili salę pierwszej pomocy, gdzie podkom. Marcin Kolasiński przypomniał o najważniejszych zasadach ratowania osób. W szkolnej bibliotece przedszkolaki mogły poczuć się jak w sali zabaw – oprócz ruchomych, wypełnionych po sufit, regałów z książkami, czekała tam na nie również wystawa policyjnych pluszaków. Na zakończenie słuchacze ze szkolnego samorządu wykonali dzieciom pamiątkową daktyloskopię.

Pomimo tego, że to dopiero początek roku, już widać, że zainteresowanie wizytami w Szkole Policji w Pile dorównywać będzie temu z ubiegłego roku. W lutym, dość nietypowo, w oprowadzanie wycieczek zaangażowana została również Sekcja Żywnościowa. W ramach realizacji podstawy programowej, uczniowie kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie zwiedzili kuchnię, w szczególności interesując się jej wyposażeniem w sprzęt, rozmieszczeniem pomieszczeń i ciągiem technologicznym.

Źródło: Szkoła Policji w Pile