Nauczyciel stowarzyszony w Szkole Policji w Pile

Data publikacji: 23.02.2017

Zacznijmy od definicji, kto jest „nauczycielem stowarzyszonym”. Jest to policjant (pracownik) delegowany do czasowego pełnienia służby do szkoły, który może uczestniczyć w realizacji procesu dydaktycznego z uwagi na posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe.

Dobór kandydatów na nauczycieli stowarzyszonych rozpoczyna się poprzez publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szkoła Policji w Pile jest jedyną placówką w szkolnictwie policyjnym, przygotowującą do pracy policjantów służby kryminalnej. Oferta szkoleniowa proponowana policjantom z całego kraju dotyczy często bardzo specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Stąd potrzeba współpracy ze specjalistami z bardzo wąskich dziedzin.

Obecnie poszukujemy osób specjalizujących się m.in. w tematyce: poszukiwania osób zaginionych, prowadzenia nadzoru nad pracą dochodzeniowo-śledczą, prowadzenia współpracy z OZI, problematyki zabezpieczenia majątkowego, czy problematyki handlu ludźmi.

Co nasza Szkoła oferuje w zamian? Przede wszystkim możliwość podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z policjantami z całego kraju, możliwością nawiązania współpracy z placówkami naukowymi, z którymi współpracuje Szkoła, publikowania w wydawanym w Szkole „Kwartalniku Prawno-Kryminalistycznym”. To wreszcie okazja do realizowania się jako wykładowca, a w przyszłości – dla zainteresowanych, możliwość zasilenia kadry dydaktycznej naszej placówki.

Szczegóły współpracy Szkoły Policji w Pile z nauczycielami stowarzyszonymi można znaleźć pod adresem: http://bip.pila.sp.policja.gov.pl/SPP/nauczyciel-stowarzyszon.

Źródlo: Szkoła Policji w Pile