Mołdawska Policja w CSP

Data publikacji: 22.02.2017

Szeroka oferta szkoleniowa i duże doświadczenie dydaktyczne kadry, a także nowoczesna infrastruktura Centrum Szkolenia Policji powodują, że jednostka jest miejscem wizyt wielu zagranicznych delegacji. Wczoraj gościliśmy delegację Generalnego Inspektoratu Policji Mołdawii, którym towarzyszyli przedstawiciele Komendy Głównej Policji. Z mołdawską grupą spotkał się również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

Mołdawskich gości z Generalnym Inspektorem Policji Mołdawii Aleksandru Pinzari na czele, a także przybyłych z nimi przedstawicieli Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP oraz Głównego Sztabu Policji KGP powitał Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji mł. insp. Marcin Szyndler.

W czasie pobytu w CSP strona mołdawska, zgodnie z określonymi wcześniej obszarami zainteresowania, zapoznała się ze strukturą i zadaniami polskiej Policji, rozwiązaniami w zakresie doboru do służby w Policji oraz systemem szkolenia i doskonalenia zawodowego. Delegacja obejrzała też obiekty sportowe i zespół strzelnic, a także zaplecze dydaktyczne wykorzystywane w kształceniu policjantów ruchu drogowego. Zaprezentowano również Policyjne Centrum Dowodzenia.

CSP w Legionowie