Dyrektor Europolu w Polsce

Data publikacji: 22.02.2017

W Polsce przez dwa dni przebywał w Warszawie dyrektor Europolu Rob Wainwright. Odwiedził Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) oraz na zaproszenie Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka uczestniczył w spotkaniu z kierownictwem innych służb współpracujących z Europolem: Komendantem Centralnego Biura Śledczego insp. Kamilem Brachą, Komendantem Głównym Straży Granicznej płk. SG Markiem Łapińskim, zastępcą szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Jackiem Gawryszewskim i zastępcą szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Grzegorzem Ocieczkiem.

W spotkaniu, podczas którego omawiano bieżące kwestie współpracy polskich służb z Europolem, uczestniczyli także I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy KGP insp. dr Rafał Batkowski, dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych Anna Tulej, zastępca dyrektora Europolu Oldrich Martinu, zastępca dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego  SG mjr SG Seweryn Stopa, kierownik sekcji ds. Europolu BMWP KGP podinsp. Paulina Filipowiak, naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Zorganizowaną SG ppłk Arkadiusz Olejnik oraz specjalista Wydziału Stosunków Zewnętrznych Europolu Michał Nawojek.

- Dzisiaj przestępczość nie zna granic i musimy na odpowiednio wysokim poziomie musimy utrzymywać współpracę międzynarodowa, a właśnie Interpol i Europol to są te struktury w oparciu o które chcielibyśmy te współpracę realizować – powiedział szef Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk. ­- Utrzymujemy naszych funkcjonariuszy jako oficerów łącznikowych w Europolu i dodatkowo chcemy skierować tam kolejną osobę. Będzie to funkcjonariusz CBŚP, który z racji wykonywanych obowiązków staje się wiodącą jednostką organizacyjną polskiej Policji w zakresie współpracy międzynarodowej.

Podczas dyskusji przestawiono rozwiązania współpracy z Europolem przy zapobieganiu zagrożeniom terroryzmem, zwalczaniem najpoważniejszych przestępstw związanych m.in. z cyberprzestępczonścią, czy problemem migracyjnym w Europie.

- Mówiliśmy o instrumentach informatycznych, do których Polska ma dostęp i będzie ten dostęp rozwijała – powiedział dyrektor BMWP insp. dr Rafał Batkowski. - Wspomnieliśmy także o dotychczasowej współpracy i osiągniętych sukcesach. Chcemy być aktywni i rozwijając  współpracę. Widzimy, także możliwość wsparcia analitycznego ze strony Europolu dla polskiej Policji i innych służb.

Do kwestii bezpieczeństwa Polski, która nie została dotknięta aktem międzynarodowego terroryzmu odniósł się dyrektor Europolu Rob Wainwright.

- Musimy sobie jasno zdawać sobie sprawę z tego, że problem terroryzmu dotyczy całej Europy i żaden kraj nie jest od niego wolny – powiedział szef agencji Unii Europejskiej. -  Choć Polska nigdy nie została zaatakowana, też musi uczestniczyć w działaniach zabezpieczających całą Europę. Zarówno władze polskie, jak i odpowiednie służby dbające o bezpieczeństwo Polski, muszą współpracować z odpowiednimi organami na terenie całej Unii Europejskiej, żeby uściślić kontrolę nad działaniami potencjalnych terrorystów. Dlatego jestem bardzo zadowolony, że polska Policja, ABW oraz inne służby bardzo aktywnie angażują się we współdziałaniu i wymianie informacji.

zdj. Andrzej Mitura

BKS KGP