Informacyjny Serwis Policyjny

Młodzi policjanci i przedwojenna historia

Zamieszczony Data publikacji 15.02.2017

Eksponaty prezentujące historię przedwojennej formacji policyjnej w Polsce oraz ekspozycje przedstawiające współczesne dzieje Polskiej Policji – z eksponatami zgromadzonymi w Izbie Tradycji i Historii słupskiej Szkoły Policji mogą zapoznawać się słuchacze, którzy dopiero rozpoczynają swoją służbę w mundurze. Poznanie policyjnej historii pomaga zrozumieć młodym ludziom sens służby Ojczyźnie i pomocy innym ludziom.

Każdy policjant rozpoczynający służbę, w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego, uczestniczy w krótkich zajęciach, które zapoznają go z historią policyjnej formacji. Dzięki eksponatom zgromadzonym w Izbie Tradycji i Historii słupskiej Szkoły Policji można dowiedzieć się jak wyglądały początki Policji od momentu jej powołania Ustawą o Policji Państwowej z dnia 24 lipca 1919 roku. Ekspozycje przedstawiają także tragiczne karty historii związane z mordowaniem polskich policjantów przez radziecką policję polityczną NKWD. Osobna sala poświęcona jest także współczesnej historii polskiej formacji policyjnej.
 
Z perspektywy szkolenia nowych policyjnych kadr istotna jest ekspozycja poświęcona Normalnej Szkole Fachowej Szeregowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich niedaleko Lwowa. Była to jednostka szkoleniowa, której profil kształcenia kontynuuje dziś Szkoła Policji w Słupsku. O kontynuacji tych przedwojennych tradycji współcześnie mówią naoczni świadkowie, którzy wspominają policjantów Policji Państwowej z Mostów Wielkich – Włodzimierz Gazdecki i Marian Kładny. Zamieszczone nagrania są chyba jednymi z ostatnich relacji osób, które na własne oczy widziały i pamiętają przedwojennych policjantów i przedwojenne szkolnictwo policyjne.

Nowi policjanci rozpoczynający dopiero służbę mogą także zapoznać się z ekspozycją przedstawiającą miejsce kaźni polskich przedwojennych policjantów w Miednoje. Ekspozycja składa się nie tylko ze zdjęć i opisów, jednym z elementów jest także urna z ziemią pobraną z mogił, w których spoczywają pomordowani policjanci oraz - prezentowane w jednej z gablot - guziki z mundurów zastrzelonych policjantów, na które natrafiono podczas prac ekshumacyjnych.
 
Ciekawostką ekspozycji powojennych jest natomiast pierwszy sztandar Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku, w skład którego wchodziła Szkoła Oficerska, Szkoła Szeregowych oraz Szkoła Przewodników Psów Służbowych. Władze komunistyczne w latach `50 ubiegłego wieku nakazały zniszczyć komisyjnie sztandar CWMO. Jedną z przyczyn miało być między innymi to, że „na każdym kroku czuć tu ducha przedwojennej Policji Państwowej”.
Warto dodać, że kadra dydaktyczna Centrum Wyszkolenia w Słupsku składała się w 1945 roku wyłącznie z funkcjonariuszy przedwojennej Policji Państwowej.
 
Historyczne ekspozycje, które oglądać mogą policjanci rozpoczynający swoją służbę, pozwalają uświadomić sobie, że są członkami formacji, której historia rozpoczyna się na początku ubiegłego wieku.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku

 

 

 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 • Młodzi policjanci i przedwojenna historia
 
powrót
drukuj