Szkolenie dla policyjnych negocjatorów

Data publikacji: 10.02.2017

Sekcja Negocjacji Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji zorganizowała szkolenie dla nieetatowych negocjatorów z Komendy Stołecznej Policji.

Zastępca Dyrektora BOA KGP mł. insp. Mirosław Wypych witając uczestników szkolenia zwrócił uwagę na możliwość wymiany doświadczeń mających wpływ na zacieśnienie współpracy pomiędzy negocjatorami z KSP a KGP, która wpływa na jakość podczas  wspólnych realizacji  na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

W trakcie szkolenia negocjatorzy Sekcji Negocjacji BOA KGP w części teoretycznej przekazali wiedzę w zakresie działań negocjatorów w sytuacjach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, negocjacji policyjnych z osobami obcojęzycznymi oraz współpracy z mediami. W części praktycznej przeprowadzono dwie symulacje. Jedna związana z sytuacją zakładniczą, natomiast druga z sytuacją terrorystyczną wymagającą użycia tłumacza języka obcego.

Istotnym elementem szkolenia było przekazanie specjalistycznej wiedzy przez Naczelnika Wydziału Wsparcia Operacyjnego BOA KGP podkom. Jakuba Ciesielskiego w zakresie współpracy negocjatorów policyjnych z Wydziałami Bojowymi BOA KGP.

Ponadto podczas szkolenia zapoznano negocjatorów z Komendy Stołecznej Policji ze sprzętem  będącym na stanie Sekcji Negocjacji BOA KGP oraz przećwiczono praktyczne  możliwości jego zastosowania.

Prowadzący szkolenie Kierownik Sekcji Negocjacji BOA KGP podkom. Robert Kotecki - koordynator krajowy ds. negocjacji policyjnych widząc wysoki poziom wyszkolenia negocjatorów z KSP i ich zaangażowanie  w ćwiczenia  zapowiedział ponowne szkolenie o wyższej skali trudności połączone z nowymi wyzwaniami stawianymi negocjatorom policyjnym.

(BOA KGP / ar)