Narada kadry kierowniczej Policji

Data publikacji: 27.01.2017

W Warszawie trwa narada podsumowująca roczną pracę polskiej Policji. Komendant Główny Policji podkreślił, że założenia na rok 2016 zostały zrealizowane - świadczą o tym wysokie społeczne oceny pracy policjantów oraz spadająca dynamika przestępczości. Podczas narady omówiono też priorytetowe przedsięwzięcia na rok 2017.

W naradzie uczestniczą Komendant Główny Policji oraz jego zastępcy, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP, przedstawiciele związków zawodowych i pełnomocnicy KGP. Wśród gości wymienić należy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego, Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego Pana Bogdana Święczkowskiego.

Naradę roczną kadry kierowniczej rozpoczął Komendant Główny Policji, który ocenił efektywność działań Policji w 2016 roku oraz przedstawił priorytetowe przedsięwzięcia, jakie stoją przed nią w 2017 roku. Szef Policji podkreślił, że założenia na rok 2016 zostały zrealizowane, a świadczą o tym wysokie społeczne oceny pracy policjantów oraz spadająca dynamika przestępczości. Nadinsp. Jarosław Szymczyk na ręce komendantów wojewódzkich i CBŚP oraz dyrektorów biur KGP złożył serdeczne podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy zaangażowani byli w zabezpieczenie Operacji Przymierze. - To był miesiąc niezwykle intensywnego wysiłku, ale także niezwykłej satysfakcji z płynących słów uznania za naszą służbę i pracę. Bardzo chciałem Wam za to podziękować – powiedział Komendant.

Określając zadania na 2017 rok, komendant główny wymienił m.in. konsekwentne realizowanie  priorytetów, które obowiązują do końca 2018 roku: przede wszystkim zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem, podniesienie skuteczności policyjnych działań w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości, wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie, podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji, czy doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby czy pracy.

Minister SWiA Pan Mariusz Błaszczak podziękował za to, że rok 2016 był rokiem bezpiecznym. Powiedział, że ustawa antyterrorystyczna sprawdziła się jako narzędzie dla Policji i innych służb. Minister zagwarantował również, że resort zrobi wszystko aby nie powielać błędów popełnionych na zachodzie Europy. Określił pracę Policji podczas ŚDM i Szczytu NATO jako godną najwyższej pochwały. Powiedział również: - Bez zaufania, nawet najlepiej wyposażona policja nie zapewni bezpieczeństwa. Obywatel musi mieć świadomość, że policjant zawsze stanie w jego obronie. Wyraził zadowolenie też z tego, że Policja przykłada bardzo dużą wagę do szkoleń.

Podkreślił, że Policja musi mieć warunki do pełnienia swojej misji, stąd ustawa o modernizacji służb. - Przeznaczamy pieniądze na infrastrukturę, nowoczesny sprzęt i podwyżki dla służb. Minister mówił również o odtwarzaniu posterunków, zwiększeniu liczby etatów i krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Dziękując za rok 2016 wyraził nadzieję, że współpraca w tym roku będzie równie udana.

Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński podkreślił: - Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych sprostaliśmy wyzwaniom 2016 r. wyraźnie poprawiła się skuteczność pracy Policji. Spadła też liczba przestępstw.

Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego Pan Bogdan Święczkowski w swoim wystąpieniu dziękując za współpracę Policji z Prokuraturą podkreślił m.in. to, że nie ma żadnych zastrzeżeń do pracy policjantów.

Następnie zastępcy szefa Policji podsumowali działania podległych sobie pionów oraz omówili priorytetowe przedsięwzięcia na 2017 r.: nadinsp Jan Lach – służby prewencyjnej, nadinsp. Andrzej Szymczyk – służby kryminalnej, nadinsp. Helena Michalak – służby logistycznej. 

Podczas odprawy omówione zostaną także najważniejsze sprawy dotyczące współpracy związków zawodowych działających w Policji ze stroną służbową, kalendarz najważniejszych wydarzeń w Policji w 2017 roku, a także sprawy bieżące.

(mw, ig)