Narada roczna w opolskim garnizonie Policji

Data publikacji: 26.01.2017

Opolscy policjanci podsumowali 2016 roku. Podczas odprawy służbowej z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Heleny Michalak, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta podsumował stan bezpieczeństwa i wyniki pracy garnizonu za 2016 rok. W odprawie uczestniczyli także Wojewoda Opolski Adrian Czubak i Prokurator Okręgowa Pani Agnieszka Mulka-Sokołowska. Z przedstawionych danych wynika, że na Opolszczyźnie wzrosła ogólna wykrywalność przestępstw. Było mniej kradzieży, kradzieży z włamaniem czy kradzieży samochodów.

23 stycznia 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się narada roczna kadry kierowniczej opolskiej Policji. Komendant Wojewódzki Policji insp. Jarosław Kaleta omówił wyniki pracy funkcjonariuszy w roku 2016. Opolszczyzna nadal jest jednym z najbezpieczniejszych regionów w kraju. Do znaczących sukcesów należy zaliczyć między innymi zredukowanie liczby przestępstw kradzieży oraz kradzieży z włamaniem. Miniony rok to także spadek kradzieży samochodów. 

Na uwagę zasługuje aktywność policjantów w zwalczaniu przestępczości narkotykowej i gospodarczej. W 2016 roku stwierdzono 1678 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – to, o 175 przestępstw więcej niż w roku 2015. W ubiegłym roku stwierdziliśmy 4240 przestępstw gospodarczych. W roku 2015 było ich 3286. Wykrycie tego typu przestępstw to głównej mierze efekt pracy funkcjonariuszy. Wykrywalność w dalszym ciągu utrzymuje się na dobrym blisko 66 % poziomie, przy spadku liczby przestępstw kryminalnych z 13 860 w 2015 roku do 13 007 w roku ubiegłym.

 

Kategorie przestępstw stwierdzonych

Rok 2015

Rok 2016

Zabójstwa

15

8

Rozbój i wymuszenie rozbójnicze

184

186

Bójka lub pobicie

131

130

Kradzieże samochodów

152

83

Kradzież z włamaniem

2963

2433

Kradzież cudzej rzeczy

3675

3128

Przestępstwa gospodarcze

3286

4240

Ogólna

liczba przestępstw

w województwie

20132

20212

 

 

W roku 2016 odnotowaliśmy też 2070 przestępstwa drogowe (2015 r. - 2045). W wyniku prowadzonych działań na drogach Opolszczyzny, policjanci ruchu drogowego zatrzymali 1624 kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości. W 2016 roku policjanci na drogach Opolszczyzny sprawdzili stan trzeźwości blisko 525 000 kierowców.  Na drogach województwa doszło do 753 wypadków drogowych (2015 r. -712), w których zginęło 99 osoby (2015 r. – 102). Policjanci w związku z kolizjami interweniowali 9083 razy.

By poprawić bezpieczeństwo na drogach województwa Policja, poza kontrolami stanu trzeźwości, organizuje wzmożone działania w regionie skierowane na ujawnianie kierowców niestosujących się do ograniczeń prędkości. Wiele informacji dotyczących piratów na drogach dociera do opolskiej Policji za pośrednictwem, uruchomionej 3 lata temu, skrzynki mailowej. Nieprzerwanie prowadzona jest wśród dzieci i młodzieży edukacja z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach. Szczególna uwagę policjanci poświęcają kwestii używania przez niechronionych uczestników ruchu drogowego odblasków.

W 2016 roku pozyskano łącznie 39 pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych. Przeprowadzono remonty miedzy innymi budynków komend w Nysie, Namysłowie, Głubczycach i w Kędzierzynie – Koźlu.  

Źródło: KWP Opole