Odprawa podsumowująca rok 2016 w kujawsko-pomorskiem

Data publikacji: 26.01.2017

Spadek ilości przestępstw kryminalnych oraz wysoka wykrywalność sprawców przestępstw – to trendy podsumowujące statystycznie rok 2016. Miniony rok to także nowe narzędzia dla policji usprawniające kontakt z mieszkańcami poprzez uruchomienie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. Przed nami kolejne wyzwania roku 2017.

Podczas odprawy w garnizonie kujawsko-pomorskim podsumowano wyniki pracy policjantów za 2016 rok. W podsumowaniu uczestniczyli m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Wojewoda Kujawsko-Pomorski P. Mikołaj Bogdanowicz, Szefowie Prokuratur Okręgowych z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka oraz Przewodniczący związków zawodowych policjantów i pracowników policji.

Statystyki przestępczości za 2016 rok

Przez cały 2016 rok liczba wszczętych postępowań przygotowawczych we wszystkich kategoriach przestępstw wyniosła 36 602 i jest to mniej o 3 105 spraw wszczętych niż rok wcześniej. Wykrywalność była wysoka, bo wyniosła 69,72% (w roku 2015 - 67,09%).

Spadła także liczba wszczętych postępowań dotyczących przestępstw kryminalnych - z 27 506 w roku 2015 do 24 624 wszczętych w roku 2016. Wykrywalność wyniosła 59,76% (w roku 2015 – 55,72%).

W roku 2016 wszczęto w kujawsko-pomorskim 5 681 postępowań w sprawach o przestępstwa gospodarcze i jest to mniej o 174 postępowania niż rok wcześniej. Wykrywalność wyniosła 83,13% (w roku 2015 – 83,16%).

Największe spadki przestępstw nastąpiły w następujących kategoriach:

Przestępstwa rozbójnicze

Spadek z 369 w 2015 r. do 318 w roku 2016. Jest to spadek o 51 postępowań wszczętych w tej kategorii. Wykrywalność wyniosła 79,91% (w roku 2015 – 81,97%)

Uszkodzenie rzeczy

Spadek z 2 489 w roku 2016 do 2 366 w 2016 r. postępowań wszczętych w tej kategorii. Jest to spadek o 123 wszczęte sprawy. Wykrywalność wyniosła 34,83% (w 2015r. – 30,84%).

Kradzież z włamaniem

Spadek z 4 294 w roku 2015 do 3 358 w 2016 r. postępowań wszczętych. Jest to spadek o 936 zgłoszonych spraw. Wykrywalność wyniosła w 2016 roku – 39,31% (w roku 2015 – 37,51%%).

Kradzież cudzej rzeczy

Spadek z 6 909 w roku 2015 do 5 571 w roku 2016 postępowań wszczętych w tej kategorii. Jest to spadek o 1 338 spraw wszczętych. Wykrywalność wyniosła w roku 2016 – 34,32% (w roku 2015 – 34,28%).

Kradzież samochodu

Spadek z 427 postępowań wszczętych w roku 2015 do 357 wszczętych w roku 2016. Jest to spadek o 70 postępowań wszczętych. Wykrywalność wyniosła w roku 2016 20,78% (w roku 2015 – 27,16%).

Na przestrzeni ostatnich 10 lat wykrywalność oscylowała na poziomie pomiędzy 60 a 70 %. W 2016 roku wyniosła 69,72 %.

Bezpieczeństwo na drogach

Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2016 i 2015 widać utrzymującą się tendencję spadkową biorąc pod uwagę liczbę wypadków i osób rannych. Niestety w wypadkach zginęło więcej osób.

W roku 2016 doszło do 1 014 wypadków drogowych i jest to mniej o 8 wypadków niż w roku poprzednim.

W 2016 r. zginęło na drogach kujawsko-pomorskiego 178 osób, co oznacza wzrost ofiar śmiertelnych o 24 osoby. Liczba osób rannych w 2016 wyniosła 1094 osób i było to o 60 osób mniej niż w roku 2015.

Ważne inwestycje i remonty

W roku 2016 zakończyliśmy poważne inwestycje i remonty, wśród których należy wymienić: budowę nowego Komisariatu Policji w Szubinie oraz kompleksowe remonty Komendy Miejskiej Policji w Toruniu i Komisariatu Policji w Strzelnie.

W roku 2016 przywróciliśmy zlikwidowane w poprzednich latach posterunki policji. I tak przy wymiernym wsparciu samorządów uruchomiono w województwie kujawsko-pomorskim pięć posterunków: dwa w powiecie świeckim: w Dragaczu i Bukowcu oraz trzy w powiecie włocławskim: w Lubrańcu, Lubieniu Kujawskim i Dragaczu.

We wrześniu 2016 r. w kujawsko-pomorskiem uruchomiono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od momenty jej działania wpłynęło 1 740 zgłoszeń. Najczęściej sygnały dotyczyły: spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, nieprawidłowego parkowania i przekraczania dozwolonej prędkości jazdy.

W roku 2016 uruchomiono także mobilną aplikację „Moja Komenda”, która ułatwia kontakt z dzielnicowymi oraz odnalezienie najbliższej jednostki policji.

Pod koniec służbowej narady głos zabrał Wojewoda Kujawsko-Pomorski, który podziękował za wyniki osiągnięte przez policjantów w roku 2016 i podkreślił rolę policyjnej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Wspomniał, że przyjęty program modernizacji policji powinien przyczynić się do znaczącej poprawy zarówno wyposażenia jak i warunków pracy funkcjonariuszy.

Za pracę w roku 2016 policjantom podziękował także Szef kujawsko-pomorskiej policji insp. Paweł Spychała.

Odprawę zakończyło podsumowanie przedstawione przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha, który porównał i omówił wyniki naszego garnizonu na tle całego kraju.

Źródło: KWP Bydgoszcz