Wspólne polsko-niemieckie szkolenia słuchaczy i wykładowców

Data publikacji: 23.01.2017

Wspólne polsko-niemieckie szkolenia słuchaczy i wykładowców oraz udział w kursach specjalistycznych organizowanych z wykorzystaniem dofinansowania europejskiego programu „Erasmus” - tak przedstawiają się zamierzenia w zakresie współpracy szkoły Policji w Słupsku z Wyższą Zawodową Szkołą Policji w Oranienburgu koło Berlina.

Na początku każdego roku przedstawiciele obu policyjnych szkół spotykają się na roboczych rozmowach, w trakcie których omawiane są wspólne przedsięwzięcia realizowane zarówno w polskiej jak i w niemieckiej szkole. Tym razem spotkanie robocze odbyło się w słupskiej Szkole Policji. Stronę niemiecką reprezentowali: Urlike Mauersberger i Andreas Spatt z Międzynarodowego Centrum oranienburskiej Szkoły Policji, Szkołę Policji w Słupsku natomiast reprezentowali: podinsp. Zbigniew Banasiak i podkom. Michał Jaśkowski.

Tegoroczny plan współpracy przewiduje między innymi wzajemną wymianę słuchaczy i wykładowców, którzy przebywać będą w Niemczech i w Polsce w ramach kształtowania kompetencji międzykulturowych i zapoznania się z funkcjonowaniem formacji policyjnej w sąsiednim państwie.

Oddzielnym polem współpracy będą kursy specjalistyczne dla polskich wykładowców i niemieckich trenerów między innymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych oraz posługiwania się urządzeniami do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej. Głównym założeniem wymiany kadry jest możliwość szerszego przekazania policyjnej wiedzy. Trenerzy i wykładowcy po nabyciu nowych kompetencji będą mogli przekazywać je szerokiej grupie słuchaczy i studentów, którzy w szkołach przebywają na różnorodnych kursach.

Szkoła Policji w Słupsku będzie także partnerem Szkoły Policji w Oranienburgu przy realizacji programu szkoleniowego finansowanego z europejskiego programu „Erasmus”. Aplikacja do tego programu przygotowywana jest także w słupskiej szkole.

W trakcie rozmów mówiono także o - czekającym nas pod koniec tego roku – podpisaniem kolejnego porozumienia o współpracy na następne dwa lata. Trwające już ponad 20 lat wzajemne intensywne kontakty opierają się, o podpisywane co dwa, lata porozumienie o współpracy.

Tym razem podpisanie dokumentów odbędzie się w Oranienburgu, poprzednie – w 2015 roku - było podpisane w Słupsku.

Pierwsze wzajemne wymiany policyjne planowane są na przełom kwietnia i maja.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku