Warmińsko-mazurscy policjanci podsumowali 2016 rok

Data publikacji: 23.01.2017

Policjanci z garnizonu warmińsko-mazurskiego podsumowali 2016 rok podczas odprawy służbowej z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek omówił stan bezpieczeństwa i wyniki pracy garnizonu za ubiegły rok. W odprawie uczestniczył także Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Ponad 2100 popełnionych przestępstw mniej niż w roku 2015 – to jeden z najistotniejszych wniosków wynikający z liczbowego zestawienia podsumowującego ubiegłoroczną pracę policjantów z Warmii i Mazur.

W poniedziałek (23.01.2017) Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek w swoim wystąpieniu podczas odprawy podsumowującej ubiegły rok, w obecności Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha, omówił efekty pracy podległych mu policjantów. Warmińsko-mazurski garnizon policji liczy 19 komend miejskich i powiatowych, służbę w nim pełni 3510 funkcjonariuszy. W 2016 roku do służby przyjęto 179 nowych funkcjonariuszy. Na rok 2017 zaplanowano dobór kolejnych 133.

W 2016 roku funkcjonariusze stwierdzili  na terenie woj. warmińsko-mazurskiego 18964 przestępstw co oznacza, że było ich mniej o 2112 niż w ciągu całego 2015 roku..

Stwierdzona liczba przestępstw w poszczególnych kategoriach:

 

2015
 

2016
 

Przestępstwa kryminalne

21076

18964

Uszczerbek na zdrowiu

769

725

Bójki i pobicia

369

326

Kradzieże cudzej rzeczy

4835

4214

Rozboje, kradzieże rozbójnicze, wymuszenia

364

264

Kradzieże z włamaniem

3735

2909

Kradzież samochodu i poprzez  włamanie

252

218

Uszkodzenie rzeczy

1898

1814

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie w swoim wystąpieniu zwrócił  uwagę na konieczność kontynuacji debat społecznych, zaznaczył walory nowego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz podkreślił istotę programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Zapowiedział chęć przywracania posterunków tam, gdzie oczekiwania społeczne pokrywają się z zagrożeniami.

Komendant omówił także  stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

2015
 

2016
 

Przestępstwa drogowe

3490

3478

Prowadzenie poj. w stanie nietrzeźwości

2680

2579

Liczba zabitych

140

158

Liczba wypadków drogowych

1542

1623

Ranni w wypadkach drogowych

1878

2019

Liczba wypadków w zależności od rodzaju zdarzenia

1-najechanie na pieszego, 2-zderzenie poj. boczne, 3-najechanie na drzewo)

1-308

2-335

3-219

1-341

2-326

3-246

Wypadki z udziałem pieszych

320

353

Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych

120

143

W zakresie profilaktyki RD oraz współpracy z podmiotami poza policyjnymi:

 • zdiagnozowano, że prędkość i drzewa są istotnym problemem na Warmii i Mazurach,

 • Przeprowadzono debatę społeczną pod nazwą „ Bezpieczne drogi… dla wszystkich”,

 • Zwiększono ilość służb z podmiotami poza policyjnymi, tj. SG, ŻW, WITD, GITD, Straż Miejska / Gminna w celu realizowania wspólnych służb w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy jednoczesnym wykorzystaniu sprzętu transportowego tych służb,

Położenie województwa warmińsko-mazurskiego sprzyja przemieszczaniu się przez ten obszar wielu podróżnych, a co za tym idzie zwiększeniu zdarzeń drogowych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa:

Od początku funkcjonowania systemy KMZB tj. od 14 września 2016 roku do 30 grudnia 2016 roku, łącznie odnotowano: 5023 zgłoszeń, z czego 3721-niepotwierdzone, 1183-potwierdzone.

Największa liczba zgłoszeń dotyczyła:

- spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym (1252),

- przekraczania dopuszczalnej prędkości (1052),

- nieprawidłowe parkowanie (1014).

Co zrobiliśmy, co planujemy zrobić

W 2016  roku nie zabrakło także prac remontowo-inwestycyjnych. Przeprowadzone zostały remonty m.in.:

- budynku nr 2 przy ulicy Pstrowskiego 3 przystosowanego na magazyn mundurowy

- dachu budynku Posterunku Policji w Morągu

- dachu i elewacji budynku Posterunku Policji w Zalewie

Także na rok 2017 zaplanowane zostały kolejne przedsięwzięcia m.in.:

 • Odtwarzanie posterunków policji

 • Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas”

 • Prowadzenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

 • Zabezpieczenie sezonu letniego łącznie z cyklicznymi przedsięwzięciami / imprezami odbywającymi się w regionie

 • Wzrost liczby policjantów kierowanych do służby zewnętrznej.

 • Zapewnienie właściwego czasu reakcji na zdarzenie.

 • Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 • Kontynuacja dobrej współpracy z samorządami.

Odprawę omawiając wyniki pracy całej polskiej Policji podsumował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach. Podziękował  prokuraturze za  dobrą współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w województwie warmińsko-mazurskim. Przekazał także wyrazy uznania za wykonaną pracę wszystkim policjantom.

Źródlo: KWP Olsztyn