Łódzcy policjanci podsumowali 2016 rok

Data publikacji: 20.01.2017

Policjanci podsumowali 2016 roku – o 3736 przestępstw mniej niż w ciągu 2015 roku. 18 stycznia 2017 roku podczas odprawy służbowej z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński podsumował stan bezpieczeństwa i wyniki pracy garnizonu za 2016 rok. W odprawie uczestniczył Prokurator Regionalny w Łodzi - Jarosław Szubert raz przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego –Zbigniew Osiciński.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi  insp. Andrzej Łapiński w swoim wystąpieniu krótko scharakteryzował Łódzki Garnizon Policji liczący 22 komendy miejskie i powiatowe oraz 36 komisariatów. Służbę w nim pełni 6186  funkcjonariuszy.  W 2016 roku  do służby przyjęto 355 nowych funkcjonariuszy. Na rok 2017 zaplanowano dobór kolejnych 291.

Omówił kilka nowatorskich pomysłów wdrożonych przez Łódzką Policję takich jak Forum idei ku bezpieczeństwu i dialogu społecznego, Radę Komendantów czy też koncepcję funkcjonowania Regionalnego Centrum Informatyki Śledczej.

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. kryminalnych mł. insp. Tomasz Olczyk omówił wyniki pracy pionu kryminalnego

W 2016 roku funkcjonariusze stwierdzili  na terenie woj. łódzkiego  46410 przestępstw co oznacza, że było ich mniej o 3736 niż w ciągu całego 2015 roku. Policjanci ujawnili 2913 przestępstw narkotykowych i zabezpieczyli ponad 876  kg narkotyków.

Stwierdzona liczba przestępstw w poszczególnych kategoriach:

 

2015
woj. łódzkie

2016
woj. łódzkie

Zabójstwa
art. 148 kk

40

25 mniej o 15

Kradzieże cudzej rzeczy art.
275 kk, 278 kk, 279 kk

10921

9405 mniej o 1516

Rozboje, kradzieże rozbójnicze, wymuszenia rozbójnicze
art. 280 kk, 281 kk, 282 kk

870

654 mniej o 216

Kradzieże z włamaniem
art.279 kk

6345

5428 mniej o  917

W tym, kradzież i kradzież poprzez 
włamanie samochodu art.278 i 279 kk

1163

817 mniej  o 346

Zniszczenie mienia
art. 288 kk

2780

2627  mniej o 153

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. prewencji insp. Dariusz Walichnowski  w swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwrócił  na konieczność kontynuacji debat społecznych , których ponad 100 zorganizowano w 2016 roku  na terenie województwa łódzkiego. Wskazał także na doskonałym narzędzie jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz podkreślił istotę programu „Dzielnicowy bliżej nas.” Zapowiedział kontynuację przywracania posterunków tam gdzie oczekiwania społeczne pokrywające się z zagrożeniami tak jak uruchomiony w tym roku posterunek w Drzewicy.

Komendant omówił także  stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Położenie województwa łódzkiego w centrum Polski sprzyja przemieszczaniu się przez ten obszar wielu podróżnych. Na drogach woj. łódzkiego w 2016 roku doszło do 4218 wypadków drogowych to niestety o 220 więcej niż w 2015 roku. Pozytywnym trendem jest zmniejszająca się liczba ofiar śmiertelnych. W 2016 roku na drogach województwa łódzkiego zginęło 214 osób to o 23 mniej niż w 2015. Ranne zostały 5294 osoby, w 2015  było tych osób 4832. Policjanci interweniowali w związku z 26246 kolizjami drogowymi to o 2878 więcej niż w 2015.

Do największej liczby wypadków dochodziło w piątki, w godzinach popołudniowych pomiędzy 15.00 a 17.00. Nadal głównymi przyczynami pozostają takie wykroczenia jak nadmierna prędkość, wymuszenie pierwszeństwa oraz wyprzedzania na tzw. trzeciego.

W 2016 roku policjanci wyeliminowali z ruchu drogowego 8223 nietrzeźwych kierujących.

Łódzcy funkcjonariusze oprócz działań represyjnych podejmowanych wobec piratów drogowych w sposób rażący łamiących przepisy ruchu drogowego prowadzili na terenie całego województwa wiele akcji prewencyjnych. Zależy nam na edukacji nie tylko najmłodszych uczestników ruchu drogowego, których odwiedzamy w przedszkolach i szkołach ale także na zwiększeniu świadomości dorosłych, w tym seniorów. Docieramy zarówno do kierujących jak i pieszych, dla których nieodłącznym elementem powinny odblaski.

Oprócz standardowych działań takich jak Pasy, Prędkość, Trzeźwe Poranki, Odblaski  rozpoczęliśmy inne jak chociażby ujawnianie wykroczeń i przestępstw na drogach z pokładu policyjnego śmigłowca, kontrole prowadzone przez funkcjonariuszy z lornetkami pod kątem nieprawidłowego korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy czy akcje edukacyjne na autostradowych MOP-ach.

Inwestycje, zakupy, wsparcie samorządów – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki-Włodzimierz Kalinowski podsumował 2016 roku

W 2016 roku w Łódzkim Garnizonie Policji kluczową inwestycją był nowo wybudowany budynek  I Komisariatu Komendy Miejskiej Policji  w Łodzi.

Cały czas kontynuowana jest  budowa nowego obiektu  Komendy Powiatowej Policji  w Poddębicach oraz remont  Komendy Miejskiej Policji  w Piotrkowie Trybunalskim ( w 2016 r. przeprowadzono remont 2 i 3 piętra oraz parteru wraz z dyżurką)

W 2016  roku  przeprowadzony został także remont przywróconego Posterunku Policji  w Drzewicy.

Remonty objęły również  w różnym  zakresie część pomieszczeń  w KMP w Łodzi,   w KPP w Wieluniu,   KPP w  Rawie Mazowieckiej , KP w Szczercowie , KP w Rokicinach,  KPP w  Brzezinach,  KWP w Łodzi, OSP w Sieradzu , KPP w Pabianicach, KP w Konstantynowie Łódzkim, KP w Drużbicach, KP w Tuszynie. W KPP w Bełchatowie zmodernizowano monitoring.

W 2016 roku w Łódzkim Garnizonie Policji zakupiono łącznie 107 pojazdów służbowych i wiele różnego rodzaju sprzętu poprawiającego efektywność pracy funkcjonariuszy różnych pionów.

Odprawę omawiając wyniki pracy całej polskiej Policji  podsumował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach. Podziękował  prokuraturze za  dobrą współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w województwie łódzkim.  Przekazał także wyrazy uznania za wykonaną pracę wszystkim policjantom.

Źródło: KWP Łódź