Na wycieczkę do Szkoły Policji w Pile!

Data publikacji: 17.01.2017

Na pierwszy rzut oka Szkoła Policji może kojarzyć się jedynie z dużą liczbą słuchaczy, godzinami zajęć dydaktycznych odbywających się pod czujnym okiem wykładowców i miesiącami wytężonej pracy i nauki. Jednak, jak to często bywa, w praktyce działalność naszej jednostki ma odrobinę szerszy, od tego wynikającego z wyobrażeń, wymiar.

Mając na uwadze prośby i oczekiwania placówek oświatowych z Piły i okolic, Szkoła Policji w Pile wychodzi naprzeciw dziecięcej ciekawości i zainteresowaniom, oferując możliwość zwiedzania jej obiektów i zapoznania się z bazą dydaktyczną. Takie działanie stanowi nie tylko potwierdzenie dobrej współpracy Szkoły Policji w Pile z miastem i innymi instytucjami znajdującymi się na terenie powiatu i okolic, ale także jest dowodem zaangażowania policjantów w edukację dzieci i młodzieży mającą na celu poprawę ich bezpieczeństwa oraz zapobieganie przestępczości.

Zainteresowani zwiedzaniem Szkoły są nie tylko przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych zafascynowani pracą policjantów i ciekawi nowych przygód, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym także klas o profilu mundurowym, realnie rozważający pracę w mundurze, a także nauczyciele i studenci realizujący różnego rodzaju projekty.

Przykładem na zainteresowanie wizytą w Szkole przedstawicieli ostatniej z wymienionych grup osób są zrealizowane w minionym roku trzy nietypowe wycieczki. W ramach wizyty, która miała miejsce w marcu, w murach Szkoły gościli nauczyciele z Fundacji „Marchewkowe Pole” z Trzcianki realizujący projekt Fundacji Dzieci Niczyje „Bezpieczne Dzieciństwo”. W związku z tym policyjni wykładowcy przybliżyli nauczycielom tematykę związaną z bezpieczeństwem w sieci i cyberprzemocą, zachęcając przy tym do obserwowania i reagowania na problemy uczniów.  Druga z nietypowych próśb dotyczyła przeprowadzenia zajęć szkoleniowych z zakresu postępowania z ujawnionymi w zasobach archiwalnych dokumentami i zdjęciami, ich utrwalaniem w formie kopii, czy odpisów oraz zabezpieczeniem ich do dalszego wykorzystania w planowanej publikacji dla grupy młodzieży biorącej udział w projekcie Wielkopolskiej Wiary „Plecemin - nasza historia - według młodszej Wiary” ze Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Plecemin. Prelekcja połączona ze zwiedzaniem odbyła się w czerwcu. W grudniu 2016 r. miało również miejsce zawarcie współpracy  naukowo-dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Szkołą Policji w Pile. Podpisanie listu intencyjnego było połączone ze zwiedzaniem Szkoły przez władze i studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

W programach zwiedzania proponowanych kolejnym grupom mogły występować nieznaczne różnice, co wynikało z faktu, że podstawowym zadaniem Szkoły Policji jest kształcenie słuchaczy na różnego rodzaju kursach. Terminy i plany zwiedzania ustalane były  pod kątem możliwości wykładowców, z uwzględnieniem potrzeb zainteresowanych zwiedzaniem.

W organizację wycieczek po szkole Policji w Pile angażuje się wielu pracowników i wykładowców, którzy spotykając się ze zwiedzającymi w miejscu swojej pracy starają się w jak najciekawszy sposób przekazać istotę tego, czym zajmują się na co dzień. Niezależnie od terminu, miejscem, w którym obowiązkowo pojawia się każdy z uczestników wycieczek jest sala pierwszej pomocy. To w tej sali dwaj wykładowcy z Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych szkolą naszych gości z zakresu podstawowych założeń udzielania pomocy poszkodowanym. Prowadzone przez nich zajęcia są zawsze dostosowane do wieku odbiorców - w przypadku dzieci młodszych mają charakter nauki i poznawania sprzętu medycznego poprzez zabawę, natomiast dla młodzieży - są okazją do przećwiczenia algorytmu resuscytacji (często w rytmie muzycznych przebojów) i zasad zachowania bezpieczeństwa w miejscu wypadku.

Równie niezawodny jest zespół wykładowców z Zakładu Służby Kryminalnej, którzy z zaangażowaniem przybliżają zwiedzającym najciekawsze techniki pracy policjantów kryminalnych, prezentują specjalistyczne sale wykładowe, a najmłodszym zdradzają techniki ujawniania śladów i wykonują pamiątkową daktyloskopię.

Kolejnym, budzącym duże zaciekawienie, punktem większości wycieczek są odwiedziny na krytej strzelnicy, gdzie odbywają się zajęcia dla słuchaczy. W tym miejscu wykładowcy  przeszkolenia strzeleckiego prezentują policyjną broń, omawiają rodzaje tarcz będących celem trenujących policjantów, a przede wszystkim opowiadają o elementach ochronnych i zachowaniach zapewniających bezpieczeństwo podczas pobytu w miejscach, gdzie używa się broni.
Do stałych punktów wycieczek należy również zwiedzanie obiektów sportowych  oraz szkolnej biblioteki, gdzie dziesiątki tysięcy książek ułożonych jest na przesuwanych regałach.

Dla niektórych grup, które odwiedziły Szkołę w roku 2016 zorganizowane zostały również liczne wykłady z zakresu:   bezpieczeństwa w sieci, bezpieczeństwa na drodze, placu zabaw i miejscu zamieszkania, fotografii kryminalistycznej, zagrożeń związanych z uzależnieniem się od urządzeń służących do komunikowania się i korzystania z Internetu, w tym stanowiącym nowy trend problemie tzw. sekstingu, a także prewencji. Grupy mogły również wysłuchać prezentacji na temat historii budynku oraz ponad 60-letniej działalności pilskiej Szkoły Policji oraz udać się pod pomnik upamiętniający XVIII-wieczny cmentarz żydowski. Ci, którzy odwiedzili Szkołę w czerwcu, mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć trwającą w szkolnej galerii sztuki wystawę o spadochroniarzach gen. Sosabowskiego,  pochodzącą ze zbiorów nadkom. Leszka Bielińskiego i podkom. Pawła Leśniewskiego – wykładowców Zakładu Służby Kryminalnej.

W minionym roku,  Szkołę Policji w Pile odwiedziło łącznie około 650 osób w ramach blisko 30 zorganizowanych wycieczek z: Chodzieży, Jastrowia, Kaczor, Krajenki, Miasteczka Krajeńskiego, Piły, Plecemina, Poznania, Strzelców Krajeńskich, Trzcianki oraz Wągrowca.

Zwiedzanie Szkoły odbywa się w oparciu o zasady, które tworzone są na początku każdego roku kalendarzowego i zatwierdzane przez komendanta Szkoły. Aby wybrać się na wycieczkę do Szkoły Policji, opiekun grupy zainteresowanej zwiedzaniem (wychowawca klasy/dyrektor szkoły/opiekun zespołu itd.) musi złożyć pismo z prośbą o umożliwienie zwiedzania adresowane do komendanta Szkoły. Rozpatrywanie wniosków, a także ustalanie terminu i programu wycieczek odbywa się indywidualnie i jest zależne od dostępności wolnych terminów zwiedzania oraz liczby prowadzonych szkoleń na kursach podstawowych i specjalistycznych. W ramach każdego z wyznaczonych terminów zwiedzania oprowadzana może być jedna grupa zwiedzających licząca maksymalnie 30 osób. Zwiedzać obiekty Szkoły mogą dorośli oraz dzieci powyżej 10 roku życia (wyjątki od reguły będą rozpatrywane indywidualnie). Co ważne, zwiedzanie Szkoły może odbywać się maksymalnie 2 razy w każdym miesiącu, pod warunkiem, że nie spowoduje to zakłóceń procesu dydaktycznego Szkoły.

Źródło: Szkoła Policji w Pile