Zasilili szeregi dolnośląskiej policji

Data publikacji: 31.12.2009

31 grudnia 2009 r. w szeregi dolnośląskiej policji wstąpiło kolejnych 88 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. 60 przyjęto w ramach doboru powszechnego, a 28 po odbytej służbie kandydackiej. Wśród nowoprzyjętych jest 8 kobiet i 80 mężczyzn.

Funkcjonariusze czeka teraz kilkumiesięczne przeszkolenie w zakresie podstawowym, po czym zasilą oni służby prewencyjne w jednostkach policji garnizonu dolnośląskiego.

W 2009 roku przyjęto do służby w dolnośląskiej policji łącznie 339 nowych funkcjonariuszy, z czego 283 w doborze powszechnym i 56 po służbie kandydackiej. Wśród nich jest 69 kobiet i 270 mężczyzn.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
  • nie karany i korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
     

(źródło: KWP we Wrocławiu)