Narada roczna w Szkole Policji w Katowicach

Data publikacji: 10.01.2017

9 stycznia 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach zorganizowana została narada podsumowująca ubiegłoroczną działalność naszej jednostki.  W organizowanym corocznie spotkaniu wzięli udział: nadinsp. Jan Lach – Zastępca Komendanta Głównego Policji, przedstawiciele kadry szkoły na czele z komendantem – insp. dr. Rafałem Kochańczykiem, zastępcami – insp. Jarosławem Gałuszką i mł. insp. Rafałem Stanisławskim oraz zaproszeni goście: insp. Roman Rabsztyn – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Katowic.

W swoim wystąpieniu insp. dr Rafał Kochańczyk zaprezentował całe spektrum aktywności Szkoły Policji w Katowicach w ubiegłym roku, począwszy od zagadnień personalnych i związanych z procesem dydaktycznym. Przedstawił także podejmowane inicjatywy w dziedzinach: społecznej, kulturalnej, sportowej i współpracy międzynarodowej. Omówił również  kwestie budżetowe i planów na przyszłość. Następnie nadinsp. Jan Lach podsumował działalność Policji w 2016 roku.

Nasza szkoła kształci rocznie około 4,5 tysiąca słuchaczy, zatrudniając 147 policjantów i 116 pracowników. W ramach działalności dydaktycznej w ubiegłym roku przeprowadzono 8 edycji szkoleń zawodowych podstawowych i 29 kurów specjalistycznych, a w czasie wolnym od zajęć 60 postępowań kwalifikacyjnych (test wiedzy i sprawności fizycznej), w których wzięło udział ok. 10 tysięcy kandydatów do wstąpienia w szeregi Policji.

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach