Policyjny e-Hotel i e-Dziennik

Data publikacji: 10.01.2017

Rozpoczęła się faza testów kolejnego autorskiego programu komputerowego stworzonego w słupskiej Szkole Policji. Tym razem aplikacja „e-Hotel” wspierać będzie zarządzanie bazą miejsc noclegowych. Program stworzono specjalnie na potrzeby szkolnictwa policyjnego. Autorem aplikacji jest wykładowca Zakładu Ogólnozawodowego.

„E-hotel” to program komputerowy zarządzający miejscem kwaterunkowym w Szkole Policji. Głównym interfejsem aplikacji jest strona HTML, w której osadzone są skrypty napisane w języku PHP wspieranym przez JAVASCRIPT obsługujące bazę danych MySQL.
Platforma „e-Hotel” umożliwia modelowanie struktury kwaterunkowej szkoły (rejestracje: kompanii, budynków, pokoi); rejestrację gości oraz sporządzanie planów szkoleń. Na uwagę zasługuje użyteczność aplikacji, która umożliwia dokonanie szybkiej oceny potencjału kwaterunkowego szkoły w wyznaczonym terminie (określa gdzie i ile osób w danym przedziale czasowym można zakwaterować). W tym tygodniu rozpoczynają się pierwsze testy aplikacji.

Świat wirtualny odwzorowuje wiele atrybutów naszej rzeczywistości. Trend ten również postępuje w szkołach, w których tradycyjny, papierowy dziennik skutecznie wypierany jest przez dziennik elektroniczny (e-dziennik). Szkoła Policji w Słupsku, jako pierwsza szkoła policyjna wprowadziła też e-dziennik, który wykorzystywany jest w procesie dydaktycznym. Wszelkie dokonywane wpisy: ocen, tematów, obecności są trwale zapisywane z określeniem daty oraz osoby wprowadzającej zmiany, tu nie ma anonimowych użytkowników czy wpisów nieznanego pochodzenia.

Warto dodać, iż gromadzone informacje mają charakter trwały, mogą być w dowolnym czasie zapisywane i przechowywane na elektronicznych nośnikach danych a w przypadku awarii odtwarzane na innym serwerze. Istnieje również możliwość zapisania ocen, tematów, frekwencji wybranego plutonu w formacie obsługiwanym przez arkusz kalkulacyjny, można również dokonać wydruków w postaci papierowej.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku