Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat Federacji ZZ Służb Mundurowych po posiedzeniu zespołu rządowo - związkowego ds. reformy systemu emerytalnego służb mundurowych

  Zamieszczony 21.04.2011  K

  20 kwietnia 2011 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie zespołu rządowo – związkowego ws. reformy systemu emerytalnego służb mundurowych. Spotkaniu przewodniczył minister Michał Boni. Podczas posiedzenia dokonano prezentacji ustaleń podzespołu VI ds. procesu ucywilnienia oraz przedstawiono propozycje zmian w zakresie systemu orzecznictwa inwalidzkiego i rent inwalidzkich.

  Czytaj całość

 • Fundusz Prewencyjny

  Zamieszczony 19.04.2011  

  Na koncie Funduszu Prewencyjnego PZU znajdują się środki finansowe, które zgodnie z zapisem § 1 pkt 1 Umowy Prewencyjnej PW/19/2008 z dnia 26 czerwca 2008 do zadań prewencyjnych realizowanych przez Policję finansowanych przez PZU Życie S.A., można wykorzystać na:

  Czytaj całość

 • Nowe zarządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej

  Zamieszczony 19.04.2011  K

  Od 15 kwietnia obowiązuje nowe Zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów. Zarządzenie nr 418 jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o Policji, a także w nowej ustawie o sporcie. Proponowane zasadnicze uregulowania dotyczące sprawdzianu sprawności fizycznej są analogiczne do rozwiązań przewidzianych w dotychczas obowiązującej decyzji nr 155 Komendanta Głównego Policji. Nowy akt prawny wprowadza jednak pewne zmiany.

  Czytaj całość

 • Sprostowanie - samochody Alfa Romeo w Policji

  Zamieszczony 18.04.2011  

  Czytaj całość

 • Szkolenie dla przedstawicieli wydziałów postępowań administracyjnych

  Zamieszczony 18.04.2011  K

  W dniach 13 – 15 kwietnia 2011r w policyjnym ośrodku w Międzyzdrojach odbyło się szkolenie dla przedstawicieli wydziałów postępowań administracyjnych komend wojewódzkich poświęcone problematyce nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi. Poruszano również problematykę związaną z dostępem do broni i amunicji. Organizatorami szkolenia, w którym oprócz policjantów wzięli udział również przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, było Biuro Prewencji KGP oraz Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

  Czytaj całość