Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej

Zamieszczony Data publikacji 16.01.2020
W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie (on – line) dla ekspertów w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, pn. „Drug trafficking”. Szkolenie odbędzie się w formule on – line, w dniach 16 marca – 3 kwietnia 2020 roku (planowane jest około jednej godziny dziennie czynnego udziału w kursie).

Grupę docelową ww. kursu stanowić będą funkcjonariusze organów ścigania oraz administracji celnej z maksymalnie 3-letnim stażem pracy (poziom podstawowy), koordynujący działania wymierzone w zwalczanie zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata głównego oraz wskazanie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Kryminalnego KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 3 lutego 2020 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: CBŚP oraz BK KGP nie będą uwzględniane.

 
Tagi:
powrót
drukuj