Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu - „Hotspot – secondary security checks”

Zamieszczony Data publikacji 22.01.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów przewidzianych do pełnienia służby w lokalizacjach oraz ośrodkach migracyjnych – „Hotspot – secondary security checks”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 11 – 13 kwietnia 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą liderzy zespołów oraz eksperci w dziedzinie zarządzania granicą, migracji i relokacji, a także śledczy, których zadania polegają na wzmacnianiu koordynacji działań interwencyjnych oraz operacyjnych w miejscach gromadzenia się większej liczby migrantów. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów przedstawicieli. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Komend Wojewódzkich/Stołecznej Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 2 lutego 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz KWP/KSP nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj