Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Komunikat nr 20/2019 cz. 1

Zamieszczony Data publikacji 09.04.2019
Komendant Główny Policji z dniem 5 kwietnia 2019 r. mianował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji nadkom. Pawła HERBUSIA – Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji
 
powrót
drukuj