Informacyjny Serwis Policyjny

Komunikat nr 57/2017

Zamieszczony Data publikacji 11.11.2017
Komendant Główny Policji z dniem 11 listopada 2017 r. mianował:

 

INSPEKTOREM POLICJI

mł. insp. Marcina ROSOŁA – zastępcę dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

mł. insp. Dariusza BŁACHNIĘ – zastępcę dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

mł. insp. Jarosława PASTERSKIEGO – I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

mł. insp. Krzysztofa BORKOWSKIEGO – zastępcę dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

 

MŁODSZYM INSPEKTOREM POLICJI

podinsp. Paulinę FILIPOWIAK – zastępcę dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

podinsp. Andrzeja PLUSZCZEWSKIEGO – zastępcę dyrektora Biura Kontroli KGP

 

NADKOMISARZEM POLICJI

kom. Piotra JANIKA – dyrektora Biura Kryminalnego KGP

kom. Krzysztofa MUSIELAKA – dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP

 

 
powrót
drukuj