Informacyjny Serwis Policyjny

Warsztaty z zakresu komunikatów kierowanych wobec uczestników dużych skupisk ludzkich

Zamieszczony Data publikacji 16.06.2016

W dniach 13 – 15 czerwca 2016 r. na terenie Szkoły Policji w Katowicach zostały przeprowadzone warsztaty metodyczno-szkoleniowe z zakresu komunikatów kierowanych wobec uczestników dużych skupisk ludzkich.

W warsztatach wzięło udział 15 przedstawicieli Komendy Stołecznej Policji, Komend Wojewódzkich Policji w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Słupsku, Oddziału Prewencji Policji w Katowicach i  Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu. Celem warsztatów było opracowanie rozwiązań dostosowanych do obowiązujących przepisów oraz spełniających standardy jakości obowiązujące służby dbające o bezpieczeństwo i porządek publiczny w zakresie wydawania komunikatów wobec uczestników dużych skupisk ludzkich. Ponadto warsztaty były doskonałą okazją by poszerzyć swój warsztat wiedzy i umiejętności jak również podzielić się z innymi uczestnikami własnymi doświadczeniami.

Odpowiedzialnymi za organizację warsztatów byli: podinsp. Andrzej Wilisowski i st. asp. Paweł Sitko – wykładowcy Zakładu Wyszkolenia Specjalnego, a nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawował podinsp. Robert Perek – kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego.

Na zakończenie warsztatów insp. Jarosław Gałuszka – Zastępca Komendanta  Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach dydaktycznych – podziękował uczestnikom warsztatów za udział i włożony trud w opracowaniu materiałów.

Za udzieloną pomoc w organizacji i przeprowadzeniu warsztatów składamy podziękowania:

 •     Komendantowi – Rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 •     Komendantowi Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
 •     Komendantowi Szkoły Policji w Słupsku,
 •     Komendantowi Stołecznemu Policji,
 •     Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach,
 •     Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie,
 •     Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu,
 •     Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu,
 •     Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach,
 •     Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu.

 

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach

 • Warsztaty z zakresu komunikatów kierowanych wobec uczestników dużych skupisk ludzkich #1
 • Warsztaty z zakresu komunikatów kierowanych wobec uczestników dużych skupisk ludzkich #2
 • Warsztaty z zakresu komunikatów kierowanych wobec uczestników dużych skupisk ludzkich #3
 • Warsztaty z zakresu komunikatów kierowanych wobec uczestników dużych skupisk ludzkich #4
 • Warsztaty z zakresu komunikatów kierowanych wobec uczestników dużych skupisk ludzkich #5
 • Warsztaty z zakresu komunikatów kierowanych wobec uczestników dużych skupisk ludzkich #6
 
powrót
drukuj