Informacyjny Serwis Policyjny

W Radomiu i w Warszawie będą szkolić się bezpłatnie z przestępczości transgranicznej

Zamieszczony Data publikacji 03.10.2014
Mazowiecka i Stołeczna Komenda Policji rozpoczęły realizację projektu, dzięki któremu policjanci i pracownicy mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych. Projekt realizowany jest ze środków finansowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Projekt nosi nazwę „Zwiększenie zdolności Policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych poprzez stworzenie platformy edukacyjnej z wykorzystaniem e-learningu i nauki zdalnej”. Dzięki niemu policjanci i pracownicy Policji mogą kształcić się na dwusemestralnych studiach podyplomowych z zakresu kryminologicznych aspektów przestępczości w strefie Schengen. Mają do wyboru dwa kierunki: pedagogika kryminologiczna, a także kryminologia i wiktymologia. Chętni mogą zapisać się też na semestralne kursy specjalistyczne dotyczące zwalczania i zapobiegania przestępczości transgranicznej w strefie Schengen. Tu do wyboru są trzy kursy: studium problematyki przestępczości migracyjnej, edukacja w zakresie zapobiegania przestępczości migracyjnej – kurs pedagogiczny, a także asystent do spraw przestępczości migracyjnej oraz komunikacji międzykulturowej.

Zajęcia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym, za pośrednictwem e-learningu oraz podczas dwóch sobotnio – niedzielnych zjazdów w trakcie semestru.

Więcej informacji na stronie KWP z/s w Radomiu.

 
Tagi: szkolenie
powrót
drukuj