Informacyjny Serwis Policyjny

Wmurowanie aktu erekcyjnego

Zamieszczony Data publikacji 04.01.2018
Na placu budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. Dokument sygnowali m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak. Nowy budynek będzie oddany do użytku wiosną 2019 roku. Wartość inwestycji przekracza kwotę 58 milionów złotych.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu. Następnie zebranych gości przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, który przypomniał jednocześnie zebranym, że na inwestycję, która właśnie się realizuje czekano kilkanaście lat. Po odczytaniu aktu erekcyjnego honorowi goście podpisali dokument. Wśród sygnatariuszy znaleźli się, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Jego Ekscelencja Biskup Kaliski ks. Edward Janiak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski, Kapelan KMP w Kaliszu ks. Robert Lewandowski oraz Komendant Miejski Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieniek.

Podpisany dokument został umieszczony w specjalnie na tą okazję przygotowanej tubie. Oprócz aktu erekcyjnego w pojemniku umieszczono również, długopis który posłużył do sygnowania dokumentu, bieżące wydanie tygodnika „Życie Kalisza”, elektroniczny zapis zdjęć m.in. terenu z okresu poprzedzającego rozpoczęcie inwestycji, a także aktualne polskie monety. Całość została wmurowana w fundamenty nowo powstającej siedziby kaliskich policjantów.

Nowy budynek Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, który odpowiadać będzie najnowszym standardom, ma być oddany do użytku wiosną 2019 roku. Obiekt będzie służył nie tylko mundurowym, ale przede wszystkim mieszkańcom, gdyż w istotny sposób usprawni obsługę interesantów.

Koszt tej inwestycji to kwota rzędu 58 milionów złotych. Część sumy przekazało Miasto Kalisz.

Odprawa wiceszefa MSWiA z kadrą kierowniczą wielkopolskiej Policji

Wiceminister Jarosław Zieliński wziął również udział  w odprawie z kadrą kierowniczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, komendantami miejskimi oraz powiatowymi z terenu Wielkopolski. W spotkaniu uczestniczyła także nadinsp. Helena Michalak - Zastępca Komendanta Głównego Policji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski oraz Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Omawiano aktualnie realizowane zadania w garnizonie wielkopolskim. Wiceszef MSWiA szczególną uwagę poświęcił zagadnieniom związanym z ruchem drogowym. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym to jedno z najważniejszych zadań w 2018 roku. W minionym roku było najmniej ofiar na drogach od lat. To wielki wysiłek policjantów służących na drogach. To też praca na rzecz edukacji mieszkańców. Te działania trzeba kontynuować powiedział - Jarosław Zieliński.

(KWP w Poznaniu/ mw)

  • Wmurowanie aktu erekcyjnego
  • Wmurowanie aktu erekcyjnego
  • Wmurowanie aktu erekcyjnego
  • Wmurowanie aktu erekcyjnego
  • Wmurowanie aktu erekcyjnego
  • Wmurowanie aktu erekcyjnego
  • Wmurowanie aktu erekcyjnego
  • Wmurowanie aktu erekcyjnego
  • Wmurowanie aktu erekcyjnego
  • Wmurowanie aktu erekcyjnego
 
powrót
drukuj