Informacyjny Serwis Policyjny

Uroczystość nadania uprawnień na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Zamieszczony Data publikacji 20.06.2017

19 czerwca 2017 roku w sali multimedialnej Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana w Warszawie odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

W uroczystości udział wzięli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, p.o. Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji kom. Krzysztof Musielak, Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej nadkom. Iwona Kuc, Dyrektor CLKP mł. insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski, Przewodniczący Rady Naukowej CLKP prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, kandydaci na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, kierownicy zakładów CLKP i naczelnicy LK KWP/KSP.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska odczytała Decyzję nr 141 Dyrektora CLKP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zgodnie z którą uprawnienia otrzymało 26 kandydatów z 13 specjalności kryminalistycznych:

1) klasyczne badania dokumentów:

st. sierż. Łukasz Suwara – LK KWP w Kielcach

st. asp. Łukasz Ogiński – LK KWP w Poznaniu

st. sierż. Piotr Zawielak – LK KWP w Poznaniu
 

2) techniczne badania dokumentów:

asp. sztab. Anna Jachimczak – CLKP

mgr Paulina Samulak – LK KWP w Lublinie
 

3) badania informatyczne:

st. sierż. Szymon Frączkowski – LK KWP w Lublinie

st. asp. Rafał Olesiński – LK KWP w Krakowie

mgr inż. Paweł Grzegorczyk – LK KWP w Kielcach
 

4) badania poligraficzne:

sierż. sztab. Anna Zielińska-Długosz – CLKP

mgr Katarzyna Rejzowicz – CLKP
 

5) badania broni i balistyka:

asp. sztab. Marcin Skrycki – LK KWP w Olsztynie

asp. Łukasz Szyrajew – LK KWP w Gdańsku

asp. sztab. Wojciech Pyrek – LK KWP w Katowicach
 

6) badania mechanoskopijne:

mł. asp. Tomasz Chrząszcz – LK KWP w Kielcach

sierż. Piotr Witczak – LK KWP w Łodzi

mł. asp. Piotr Krajewski – LK KWP w Olsztynie

podkom. Andrzej Studziński – LK KWP w Gorzowie Wlkp.

sierż. Maciej Delbowski – LK KWP w Bydgoszczy
 

7) badania wypadków drogowych:

st. asp. Mariusz Bernatek – LK KWP z siedzibą w Radomiu
 

8) badania osmologiczne:

st. asp. Paweł Wiklik – LK KWP w Krakowie
 

9) badania chemiczne:

st. sierż. Łukasz Cichosz – CLKP
 

10) badania materiałów i urządzeń wybuchowych:

sierż. sztab. Joanna Bejnarowicz – LK KWP w Gdańsku
 

11) genetyka sądowa:

dr inż. Joanna Kowalska-Wnykowska – LK KWP w Szczecinie
 

12) badania daktyloskopijne:

st. sierż. Dawid Frankiewicz – LK KWP w Bydgoszczy

dr inż. Marta Olejniczak – CLKP
 

13) badania traseologiczne:

podkom. Sławomir Kopciał – LK KWP w Kielcach.

Świadectwa uprawniające do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych kandydatom na biegłych wręczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk wraz z Dyrektorem CLKP mł. insp. dr n. med. Radosławem Juźwiakiem. Szczególne wyróżnienie za najlepiej zdany egzamin końcowy z rąk Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i I Zastępcy Komendanta Głównego Policji odebrał biegły ze specjalności badania informatyczne st. asp. Rafał Olesiński z LK KWP w Krakowie. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu „Metodyka kształcenia dorosłych: adaptacja zawodowa w relacji uczeń–mistrz” wygłoszonego przez podkom. Annę Przewor – Kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP oraz podinsp. Ewę Lewandowską – Zastępcę Kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP. W drugiej części uroczystości swój wykład pt. „Odpowiedzialność biegłych” wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski.

Źródło: CLKP

 

  • Uroczystość nadania uprawnień na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  • Uroczystość nadania uprawnień na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  • Uroczystość nadania uprawnień na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  • Uroczystość nadania uprawnień na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  • Uroczystość nadania uprawnień na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  • Uroczystość nadania uprawnień na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 
powrót
drukuj