Informacyjny Serwis Policyjny

Nowy szef kieleckich policjantów oraz nowi funkcjonariusze

Zamieszczony Data publikacji 03.03.2017

Wczoraj w sali narad Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu świętokrzyskiego. Wzięli w niej udział m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak wraz z zastępcami, komendanci miejscy i powiatowi, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtaszek, Wicestarosta Kielecki Zenon Janus, przedstawiciel Urzędu Miasta Kielce Andrzej Siewora, reprezentanci Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Świętokrzyskiego, Kapelan Komendy Miejskiej Policji w Kielcach ks. Paweł Kowalski oraz przedstawiciele mediów.

Wczorajsza uroczystość rozpoczęła się od pożegnania ze sztandarem podinspektora w stanie spoczynku Tomasza Zawadzkiego zdającego stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. Jego meldunek przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusza Augustyniak, który podziękował byłemu już szefowi kieleckich policjantów za całą dotychczasową służbę i w imieniu całego kierownictwa Policji naszego województwa życzył dalszych sukcesów.

Kolejno nadkom. Piotr Zalewski złożył meldunek szefowi świętokrzyskich policjantów  o objęciu stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach oraz przywitał się ze sztandarem tejże jednostki. Insp. Dariusz Augustyniak pogratulował nadkom. Piotrowi Zalewskiemu i podkreślił jego profesjonalizm w dotychczasowej służbie.  

Następnie insp. Dariusz Augustyniak wręczy rozkazy personalne o powołaniu na stanowiska kierownicze Policji garnizonu świętokrzyskiego. Podkom. Jacek Rozczypała objął  stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie, kom. Tomasz Janik został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, natomiast Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach mł. insp. Zbigniewowi Wilkowi powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kolejno osiemnastu nowo przyjętych funkcjonariuszy w obecności swoich najbliższych oraz kadry kierowniczej garnizonu świętokrzyskiego wypowiedzieli słowa roty: "...strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia”. 17 mężczyzn i 1 kobieta odebrali legitymacje służbowe z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Jest to drugie ślubowanie, które odbyło się w tym roku. 5 stycznia ślubowało 30 funkcjonariuszy, obecnie odbywających szkolenie podstawowe w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W 2016 roku zostało przyjętych łącznie 98 policjantów, 18 kobiet i 80 mężczyzn.

Każdy z nowoprzyjętych policjantów wyjeżdża na sześciomiesięczne szkolenie, po którym odbywa się adaptacja zawodowa. Dopiero wtedy z odpowiednią wiedzą z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej oraz umiejętnościami strzeleckimi, wracają do swoich macierzystych jednostek na terenie naszego województwa. Tam już po adaptacji zawodowej na stałe wypełniają przydzielone obowiązki służbowe.

Nowy szef miejskiej jednostki rozpoczął służbę Policji w 1998 roku. Zaczął w pionie prewencji w Janowie Lubelskim, a następnie w Starachowicach. Od października 1999 roku służył w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, początkowo w pionie prewencji, a następnie w sekcji kryminalnej. Kolejno awansował do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Najpierw był funkcjonariuszem wydziału kryminalnego, potem został zastępczą naczelnika. Do Starachowic wrócił na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego, później był przez kilka lat szefem skarżyskiej jednostki, zaś od lipca 2016 dowodził Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Źródło: KWP Kielce

 

 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 • uroczystości w KIelcach
 
powrót
drukuj