Informacyjny Serwis Policyjny

Nabór kandydatów do służby na stanowiska wydziałów bojowych BOA KGP

Zamieszczony Data publikacji 17.02.2017

Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowiska wydziałów bojowych, w tym do sekcji strzelców wyborowych, których zadaniem będzie udział w działaniach kontrterrorystycznych określonych w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych.

Kandydatami mogą być, funkcjonariusze policji w służbie stałej oraz innych służb podległych  Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także funkcjonariuszy ABW, AW, SWW, SKW, CBA, PSP.

Ze względów na specyfikę przeznaczenia Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji od kandydata oczekuje się:

- wysokiej sprawności fizycznej,
- bardzo dobrego stanu zdrowia,
- wysokiej odporności na sytuacje stresowe,
- umiejętności pracy w zespole,
- umiejętność szybkiej adaptacji do nowych warunków.
- dyspozycyjność,
- prawo jazdy.

Preferowany wiek kandydata to nie więcej niż trzydzieści lat.

Warunkiem rozpatrywania przez BOA KGP kandydatury jest wypełnienie i wysłanie e-mailem: boa@policja.gov.pl lub faksem: (22) 601 80 72 zamieszczonego w załączniku kwestionariusza.

BOA KGP ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI, KTÓRZY POWIADOMIENI ZOSTANĄ O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO DALSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

- ocenę złożonych dokumentów,
- przeprowadzenie rozmowy wstępnej,
- przeprowadzenie testów sprawności psycho-fizycznej,
- ustalenie przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSW zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Pododdziale Antyterrorystycznym Policji,
- ukończenie z wynikiem pozytywnym przez kandydata Kursu Uzupełniającego w ramach doskonalenia lokalnego dla policjantów Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP w zakresie podstaw działań antyterrorystycznych.

 

 
powrót
drukuj