Informacyjny Serwis Policyjny
 • Wizyta łódzkich policjantów w Lincoln w Wielkiej Brytanii

  Zamieszczony 12.12.2008  R

  3 grudnia 2008 r. przedstawiciele łódzkiej Policji wyruszyli z rewizytą do Lincoln (Wielka Brytania). Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Łodzi - nadkom. Mariusz Szyller, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku - podinsp. Karol Mielczarek oraz dzielnicowy KPP w Radomsku - mł. asp. Damian Kucner przez 5 dni zapoznawali się ze strukturą i organizacją Lincolnshire Police oraz obserwowali pracę brytyjskich kolegów wśród społeczności lokalnej, tzw. community policing. Jedyną kobietą w składzie polskiej delegacji była Marta Łomża z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi, odpowiedzialna po stronie polskiej za organizację wyjazdu oraz wsparcie lingwistyczne podczas wizyty.

  Czytaj całość

 • Oficerowie Łącznikowi spotkali się z kierownictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji

  Zamieszczony 12.12.2008  K

  Oficerowie Łącznikowi Policji, reprezentujący Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, Austrię, Holandię, Belgię, Hiszpanię, Szwecję, Stany Zjednoczone Ameryki, Rosję, Ukrainę i Białoruś spotkali się z kierownictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

  Czytaj całość

 • Nagroda dla Szkoły Policji w Pile

  Zamieszczony 12.12.2008  P

  Szkoła Policji w Pile znalazła się wśród laureatów dorocznych nagród Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Szkoła otrzymała nagrodę za wprowadzanie innowacyjnych idei w upowszechnianiu kultury.

  Czytaj całość

 • Nagrody dla policjantów

  Zamieszczony 12.12.2008  B

  Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku insp. Roman Popow spotkał się z policjantami, którzy w połowie listopada zatrzymali dwóch 19-letnich włamywaczy. W wyniku pracy tych funkcjonariuszy udowodniono im popełnienie ponad 50 przestępstw na terenie Białegostoku i okolic, w tym również 12 włamań do kościołów. W spotkaniu, na którym Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku wręczył policjantom nagrody wziął udział przedstawiciel Arcybiskupa Metropolity Białostockiego ksiądz Andrzej Dębski.

  Czytaj całość

 • Komunikat KGP

  Zamieszczony 11.12.2008  

  Komendant Główny Policji otrzymał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnienie, że w przypadku, gdy w MSWiA powstanie projekt zmian w systemie emerytalnym policjantów, zostanie on natychmiast przekazany do szerokich konsultacji ze środowiskiem policyjnym. Wolą kierownictwa Policji jest, aby przyszły projekt zawierał zapisy motywujące funkcjonariuszy do dłuższej służby. Kierownictwo Policji nie chce, aby ewentualne zmiany doprowadziły do masowych odejść ze służby.

  Czytaj całość