Informacyjny Serwis Policyjny
 • „ #Multimedia w Policji - jako narzędzie intensyfikujące współpracę służb na terenie Euroregionu Pomerania” - Polsko- Niemiecka konferencja w Szczecinie- Interreg VA

  Zamieszczony 12.12.2018   Zachodniopomorskie

  Grudniowa konferencja poświęcona była omówieniu roli multimediów, jako narzędzia umożliwiającego promocję działań podejmowanych przez Policję po obu stronach granicy. Spotkanie było także okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy międzynarodowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych.

  Czytaj całość

 • Seminarium szkoleniowe „Realizacja przez Policję zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

  Zamieszczony 11.12.2018   Mazowieckie

  W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w dniach 10-12 grudnia 2018 r. odbywa się, organizowane przez Biuro Prewencji KGP, seminarium szkoleniowe pn. „Realizacja przez Policję zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, które przeznaczone jest dla koordynatorów z komend wojewódzkich/stołecznej Policji zajmujących się wskazanym obszarem oraz dla wykładowców szkół policyjnych prowadzących zajęcia dydaktyczne z przedmiotowej problematyki.

  Czytaj całość

 • Medal za zasługi dla Policji

  Zamieszczony 10.12.2018  

  W poniedziałek 10 grudnia br. odbyła się uroczystość odznaczenia brązowym medalem za Zasługi dla Policji Attache ds. Policji przy Ambasadzie Gruzji Polsce George’a Gamsakhurdia. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego wyróżnienie wręczył Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk.

  Czytaj całość

 • Kierownictwo polskiej Policji wspiera Szlachetną Paczkę

  Zamieszczony 07.12.2018  

  Kierownictwo Komendy Głównej Policji wspiera Szlachetną Paczkę – akcję, organizowaną przez stowarzyszenie "Wiosna". Pakowaniem prezentów dla potrzebującej rodziny zajęli się gen. insp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, nadinsp. Andrzej Szymczyk – I zastępca Komendanta Głównego Policji oraz nadinsp. Dariusz Augustyniak. Akcję wsparł również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

  Czytaj całość

 • Podróż w czasie na kartach policyjnego kalendarza

  Zamieszczony 06.12.2018   Podkarpackie

  Policyjny kalendarz na 2019 rok jest wyjątkowy - powstawał z okazji jubileuszu 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Zawarte na jego kartach fotografie opowiadają o życiu i służbie funkcjonariuszy II Rzeczypospolitej. Wydając kalendarz, Policja zamierza pomóc podopiecznym rzeszowskiego oddziału Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

  Czytaj całość

Wybierz Strony