Informacyjny Serwis Policyjny

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński po ŚDM: Nasze służby stanęły na wysokości zadania

Zamieszczony Data publikacji 03.08.2016

- Wszystkie służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa podczas szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży wykonały swoje zadanie w sposób profesjonalny. Dzięki temu wszyscy, którzy przyjechali do Polski mogli czuć się bezpiecznie – powiedział wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, dziękując funkcjonariuszom.

Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił zaangażowanie wszystkich funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Straży Granicznej, którzy dbali o bezpieczeństwo podczas szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. – Dziękuję za wkład pracy i profesjonalizm. Dzięki temu wszyscy, którzy przyjechali do Polski mogli czuć się bezpiecznie – powiedział Jarosław Zieliński. Wiceszef MSWiA podkreślił, że podczas ŚDM pielgrzymi z całego świata mogli skoncentrować się na przeżyciach religijnych, bo nad bezpieczeństwem czuwali funkcjonariusze MSWiA oraz innych służb m.in. żołnierze i Żandarmeria Wojskowa.

Komendanci służb oraz dowódcy operacji i podoperacji odebrali z rąk wiceministra Jarosława Zielińskiego listy gratulacyjne. – Operacje zabezpieczenia szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży to wielki sukces polskich służb. Stanęliście na wysokości zadania – podsumował wiceszef MSWiA. Jako przykład skutecznego działania służb podał zatrzymanie podczas Światowych Dni Młodzieży 28-letniego obywatela Austrii, który przeszedł na islam. - Został on we wtorek wydalony z Polski na mocy przepisów tzw. ustawy antyterrorystycznej – poinformował wiceminister Zieliński.

Jarosław Zieliński, wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji przypomniał, że Straż Graniczna od 4 lipca do dziś (2 sierpnia) realizowała zadania związane z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej. W tym czasie strażnicy graniczni skontrolowali ponad 476 tys. osób oraz 43 tys. pojazdów. W konsekwencji zatrzymano 311 osób. Głównie były to osoby, które chciały przekroczyć granicę bez wymaganych dokumentów. Jednak dzięki kontroli udało się również zatrzymać m.in. osoby poszukiwane na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Wiceminister poinformował również, że dziś (2 sierpnia) został zniesiony obowiązujący od 20 lipca br. pierwszy stopień zagrożenia terrorystycznego ALFA, a w cyberprzestrzeni został zniesiony stopień BRAVO.

Za bezpieczeństwo wszystkich uczestników Światowych Dni Młodzieży dbało łącznie ponad 38 tys. funkcjonariuszy MSWiA, w tym ponad 17 tys. policjantów, 11,6 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, 9 tys. strażaków i 800 funkcjonariuszy BOR. Służby MSWiA były wspierane m.in. przez Wojsko Polskie, Żandarmerię Wojskową oraz strażników miejskich.

Źródło: MSWiA

 

  • Wiceminister Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji Policji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendant Główny Straży Granicznej, zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach, przedstawiciel Wojska Polskiego na spotkaniu w MSWiA
  • Wiceminister Jarosław Zieliński przemawia na spotkaniu w MSWiA
  • Wiceminister Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji Policji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendant Główny Straży Granicznej, przedstawiciel Wojska Polskiego na spotkaniu w MSWiA
  • Wiceminister Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji Policji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendant Główny Straży Granicznej, przedstawiciel Wojska Polskiego na spotkaniu w MSWiA
  • Wiceminister Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji Policji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendant Główny Straży Granicznej, przedstawiciel Wojska Polskiego na spotkaniu w MSWiA
  • Wiceminister Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji Policji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendant Główny Straży Granicznej, przedstawiciel Wojska Polskiego na spotkaniu w MSWiA
  • Wiceminister Jarosław Zieliński wręcza podziękowanie zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Janowi Lachowi na spotkaniu w MSWiA
  • przedstawiciele służb biorących udział w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży na spotkaniu w MSWiA
  • Wiceminister Jarosław Zieliński siedzi w towarzystwie szefów służb biorących udział w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży na spotkaniu w MSWiA w tle siedzą policjanci i żołnierze
 
Tagi: ŚDM
powrót
drukuj