Informacyjny Serwis Policyjny

20 000 złotych na dodatkowe patrole w Strzelcach Opolskich

Zamieszczony Data publikacji 20.05.2016

Gmina Strzelce Opolskie przeznaczyła 20 000 złotych na dodatkowe patrole policji. Porozumienie w tej sprawie podpisał Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich nadkom. Paweł Kolczyk oraz Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc. Policjanci, podczas dodatkowych patroli będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych.

Porozumienie zostało podpisane w Urzędzie Miasta w Strzelcach Opolskich. Dzięki funduszom wygospodarowanym z budżetu samorządu, dodatkowe służby będą realizowane na terenie gminy.

Funkcjonariusze, w ramach dodatkowej służby, będą także kierowani do zabezpieczania różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie gminy. Umundurowani policjanci dodatkowe patrole będą pełnić w swoim wolnym od służby czasie.

Porozumienie określa również zakres współpracy pomiędzy Policją i miastem Strzelce Opolskie. Obejmuje między innymi zasady prowadzenia wspólnych działań i przedsięwzięć w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa.


Źródło: KWP Opole

  • Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich nadkom. Paweł Kolczyk oraz Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc  podpisali porozumienie #1
  • Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich nadkom. Paweł Kolczyk oraz Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc  podpisali porozumienie #2
  • Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich nadkom. Paweł Kolczyk oraz Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc  podpisali porozumienie #3
 
powrót
drukuj