Informacyjny Serwis Policyjny

Ćwiczenia dowódców prewencji

Zamieszczony Data publikacji 17.05.2016

Przedstawiciele średniej kadry dowódczej Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji doskonalą swoje umiejętności w słupskiej Szkole Policji. Swoim doświadczeniem ze słuchaczami dzielą się między innymi doświadczeni dowódcy Oddziałów Prewencji z różnych garnizonów w kraju.

Kilkutygodniowe kursy specjalistyczne adresowane są w głównej mierze do funkcjonariuszy oddziałów, samodzielnych pododdziałów i nieetatowych pododdziałów prewencji Policji zajmujących stanowiska służbowe dowódcy drużyny, dowódcy plutonu, zastępcy dowódcy kompanii i dowódcy kompanii oraz do policjantów przewidywanych do objęcia wspomnianych stanowisk.

Celem kursu jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu dowodzenia pododdziałem oraz dobieranie odpowiedniej taktyki działania adekwatnej do dynamicznie zmieniającej się sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa interweniujących policjantów.

Szkolenie jest także doskonałą okazją aby udoskonalić i utrwalić wiedzę z zakresu formowania i manewrowania szykami policyjnymi z jednoczesnym wykorzystaniem i użyciem środków przymusu bezpośredniego. Zajęcia trwają trzy tygodnie i podzielone jest na dwa główne bloki tematyczne - dowodzenie i realizację działań zespołowych. Policjanci poznają filozofię i teorię dowodzenia oraz aspekty prawne działania pododdziałów zwartych Policji. W trakcie zajęć omawiane jest także użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego.

W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy szkolenia opracowują plan zabezpieczenia działań policyjnych wykorzystując do tego mapy oraz urządzenia GPS. Kolejnym etapem jest organizacja łączności, podział zadań i określenie współdziałania pododdziałów Policji. Każdy z kursantów określa taktykę działania drużyn interwencyjnych i prowadzenie ewentualnych działań ratowniczych. Jakość opracowanych materiałów weryfikowana jest podczas symulacji działań pododdziałów zwartych przywracających naruszony porządek prawny.

Podczas ostatnio zakończonej edycji kursu swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem podzielił się z uczestnikami dowódca Oddziałów Prewencji Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan.

 

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku

 

  • Ćwiczenia dowódców prewencji #1
  • Ćwiczenia dowódców prewencji #2
  • Ćwiczenia dowódców prewencji #3
  • Ćwiczenia dowódców prewencji #4
  • Ćwiczenia dowódców prewencji #5
  • Ćwiczenia dowódców prewencji #6
 
powrót
drukuj