Informacyjny Serwis Policyjny

Kolejny dzień konkursu „Policjant służby Kryminalnej 2016”

Zamieszczony Data publikacji 14.04.2016
Trwa kolejny dzień eliminacji wojewódzkich do konkursu „Policjant Służby Kryminalnej 2016”. Do konkursu, przystąpiły drużyny z komend miejskich i powiatowych lubelskiego garnizonu, a w skład każdej z nich wchodzą: policjant dochodzeniowo-śledczy, policjant operacyjno-rozpoznawczy, technik kryminalistyki oraz policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą. Najlepsza drużyna będzie reprezentować lubelski garnizon Policji w finale ogólnopolskim konkursu, który odbędzie się w Szkole Policji w Pile.

Konkurs odbywa się na terenie obiektów szkoleniowych KWP w Lublinie. We wtorek podczas pierwszego dnia konkursu drużyny funkcjonariuszy pionu kryminalnego komend miejskich i powiatowych lubelskiego garnizonu przystąpiły do sprawdzianu wiedzy zawodowej w zakresie prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia.

Dzisiaj funkcjonariusze zmierzyć muszą się trzema zadaniami. Pierwsze z nich to sprawdzian wiedzy teoretycznej przeprowadzony dla policjantów dochodzeniowo-śledczych, operacyjno-rozpoznawczych, techników kryminalistycznych oraz policjantów sprawujących nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą. Kolejną konkurencją to sprawdzian wiedzy praktycznej przeprowadzany w formie kazusu. Na koniec dzisiejszych zmagań funkcjonariusze muszą wykazać się umiejętnościami strzeleckimi.

Celem konkursu jest promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby kryminalnej oraz motywowanie ich do doskonalenia kwalifikacji zawodowych

Najlepsza drużyna wyłoniona podczas poszczególnych konkurencji będzie reprezentować lubelski garnizon Policji w Finale Ogólnopolskim Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2016”, który odbędzie się w Szkole Policji w Pile.

 

Źródło: lubelska.policja.gov.pl

 
powrót
drukuj