Informacyjny Serwis Policyjny

Wręczenie odznaczeń i aktów nominacyjnych

Zamieszczony Data publikacji 24.07.2015
W Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń, odznak oraz aktów nominacyjnych policjantom i pracownikom cywilnym Komendy Głównej Policji i Komendy Stołecznej Policji.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej „Medalem Za Długoletnią Służbę” odznaczonych zostało 40 osób. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego odznaką „Zasłużony Policjant” wyróżnionych zostało 26 funkcjonariuszy Policji. Na wyższe stopnie służbowe mianowano 65 funkcjonariuszy Policji.

„Medalem za Zasługi dla Policji”, który jest przyznawany nie tylko policjantom i pracownikom Policji, ale także osobom spoza resortu spraw wewnętrznych odznaczono 45 osób m.in. z Kancelarii Prezydenta RP, Sił Zbrojnych RP, Ministerstwa Obrony Narodowej, Straży Granicznej i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Komendant Główny Policji złożył życzenia wszystkim  wyróżnionym i awansowanym, dziękując za codzienną służbę i pracę oraz zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, a także profesjonalizm, wytrwałość i dyspozycyjność.

– Proszę o przekazanie pozdrowień dla rodzin. Ponieważ także dzięki nim i ich pomocy oraz wsparciu możemy wykonywać naszą służbę i pracę w jednostkach Policji – podkreślił gen. insp. Krzysztof Gajewski.

 
powrót
drukuj