Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie w CEPOL z community policing

Zamieszczony Data publikacji 16.10.2014
Sekretariat Europejskiej Akademii Policyjnej ogłosił nabór kandydatów na kurs z zakresu współpracy Policji ze społeczeństwem („community policing"). Odbędzie się on we Francji w okresie od 15 do 19 grudnia 2014 r. Każde państwo może delegować jednego uczestnika i wskazać kandydaturę rezerwową.

Grupę docelową stanowią wyżsi rangą funkcjonariusze i eksperci z zakresu community policing. Wymagane jest, by posługiwali się językiem angielskim w mowie i piśmie w stopniu, który pozwala na swobodną komunikację.

CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania, transportu lokalnego i wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe) oraz delegacji krajowej.

BMWP zwraca się w związku z tym z prośbą o wytypowanie jednego uczestnika, który mógłby reprezentować stronę polską. Pismo w tej sprawie zostało przesłane do dyrektorów biur KGP, komendantów wojewódzkich i komendantów szkół 13 października (syg. BMWP-WWP-2032/2014/PG).

Odpowiedź wraz z podstawowymi danymi kandydata (stopień, imię i nazwisko, stanowisko, jednostka, e-mail, telefon) należy przesłać do BMWP w terminie do 20 października 2014 r., nr faxu 72 12779.

 
powrót
drukuj