Informacyjny Serwis Policyjny

"Wzmocnienie 14"

Zamieszczony Data publikacji 12.09.2014
Po trzech latach przygotowań odbędzie się po raz pierwszy w powojennej historii Policji ćwiczenie dla osób, którym Wojskowy Komendant Uzupełnień nadał przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek Policji. Utworzona w ten sposób rezerwa kadrowa ma wzmacniać stan etatowy jednostki w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Pierwsze tego typu ćwiczenia pod kryptonimem "Wzmocnienie 14" odbędą się w najbliższy weekend w słupskiej Szkole Policji.

Szkoła Policji w Słupsku jest prekursorem tego rodzaju działań. To właśnie w tej placówce przed pięcioma laty rozpoczęły się pierwsze prace związane z utworzeniem programu szkolenia dla osób zajmujących się tematyką obronną w Policji. Efektem tego było rozpoczęcie w 2010 roku kursów specjalistycznych dla funkcjonariuszy zajmujących się obronnością. W Słupsku odbywają się również wszystkie spotkania eksperckie poświęcone tworzeniu nowej dokumentacji związanej z działaniem Policji w warunkach zagrożenia państwa. Wypracowane w słupskiej Szkole Policji wzory dokumentacji, po zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego, trafiają do wszystkich jednostek terenowych Policji w kraju.

Rozwinięciem działań szkoleniowych z zakresu obronności było podjęcie przed trzema laty decyzji o rozpoczęciu przygotowań do powołania rezerw osobowych Szkoły Policji. Rezerwiści, którzy zostaną powołani na dwudniowe szkolenie, zgłaszali się na początku tego roku do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Słupsku, gdzie policjanci informowali ich o planowanym szkoleniu, a przedstawiciel WKU wręczał im karty przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego.

Policjanci, podczas marcowych spotkań z rezerwistami w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, przedstawili podstawowe informacje na temat planowanego szkolenia, a także uzupełnili w kartotekach niezbędne dane. Rezerwiści, którzy pojawią się w słupskiej Szkole Policji, nie będą już uczestniczyć w podobnych działaniach prowadzonych przez Wojsko Polskie.

W przedsięwzięciu uczestniczyć będą obserwatorzy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Komendy Głównej Policji.

Na wzór słupskich ćwiczeń organizowane będą kolejne tego rodzaju przedsięwzięcia w jednostkach organizacyjnych Policji w całym kraju.

Więcej informacji oraz program ćwiczeń można znaleźć tutaj.

 
Tagi: szkolenie
powrót
drukuj