Informacyjny Serwis Policyjny

Darmowy bilet od Policji dla Adama Kuczawskiego

Zamieszczony Data publikacji 31.01.2020
Publikujemy listę osób, które otrzymają darmowe bilety od Policji. Dziś bilet otrzymuje Pan Adam Kuczawski.

Stylizowany bilet lotniczy z podobizną poszukiwanego

KUCZAWSKI Adam syn Ryszarda, zamieszkały w Bydgoszczy, ul. Altanowa 1/29.

Poszukiwania prowadzi: Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na podstawie 3 listów gończych za popełnione przestępstwa z art. 282 kk, z art. 279 § 1 kk, tymczasowe aresztowanie na okres 14 dni oraz wyrok na okres 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności. Poszukiwany w okresie od 02.07.2005 r. do 12.07.2005 r. w Bydgoszczy i Sasinie, działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, grożąc małżeństwu zniszczeniem mienia oraz uszkodzenia ciała, żądał wydania pieniędzy w wysokości 4.000 zł. w zamian za „ochronę” lokalu „Dinner Kebab”. Dopuścił się również szeregu kradzieży z włamaniem popełnionych wspólnie i w porozumieniu z innymi podejrzanymi do obiektów handlowych oraz kradzieży z włamaniem do samochodów osobowych w 2010 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego oraz współdziałał w dwóch przestępstwach kradzieży wyrobów jubilerskich popełnionych w Bydgoszczy w 2006 roku. Zarzuca mu się szereg kradzieży z włamaniem, zniszczenia mienia poprzez podpalenie oraz współudział w usiłowaniu porwania człowieka dla uzyskania okupu, których dopuścił się w okresie od 2006 roku do 2008 roku w Bydgoszczy oraz na terenie innych miejscowości w kraju.

Więcej informacji o poszukiwanym na stronie: poszukiwani.policja.pl

Osoby posiadające informacje na temat poszukiwanego prosimy o kontakt. Gwarantujemy anonimowość.

tel. 22 601 23 07 lub 112

email: poszukiwani@policja.gov.pl

 
powrót
drukuj