Informacyjny Serwis Policyjny

EUPST II - finał policyjnych ćwiczeń

Zamieszczony Data publikacji 12.06.2018
Zakończyła się kolejna edycja międzynarodowego szkolenia w ramach projektu EUPST II - European Union Police Services Training II. Działania przygotowali wspólnie przedstawiciele Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Szkoły Policji w Słupsku, w której szkoliło się 50 mundurowych z Europy, Afryki i Stanów Zjednoczonych.

EUPST II jest programem zakładającym wyszkolenie do końca 2018 roku około dwóch tysięcy policjantów z różnych krajów oraz zbudowanie spójnego systemu zarządzania i szkolenia, wzmocnienie interoperacyjności, a także stworzenie międzynarodowej, policyjnej sieci wymiany informacji.
Wszystkie te działania mają na celu umożliwienie wprowadzenia nowych i jasnych standardów w przypadkach delegowania funkcjonariuszy na misje zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej, do udziału w operacjach pokojowych ONZ oraz współpracy z Unią Afrykańską i innymi międzynarodowymi organizacjami.

Niewątpliwy sukces projektu EUPST doprowadził do powzięcia decyzji o kontynuacji programu. Komisja Europejska, poprzez Instrument dla Stabilności i Pokoju, zabezpieczyła fundusze na lata 2015-2018 w wysokości około 5 mln Euro na realizację założeń programowych pod nazwą EUPST II. Główną zmianą w stosunku do poprzednika jest powołanie Konsorcjum EUPST II, pod kierownictwem Holenderskiej Żandarmerii Królewskiej (Koninklijke Marechussee). Państwa europejskie, wchodzące w skład Konsorcjum, oprócz delegowania swoich przedstawicieli mają możliwość wpływania na kształt i tematykę prowadzonych szkoleń.

Polska Policja, decyzją Komendanta Głównego Policji,  dołączyła do grona 17 państw Konsorcjum oraz innych 13 krajów biorących udział w projekcie. Pozwoliło to na nie tylko delegować naszych funkcjonariuszy do projektu, ale także wziąć udział w praktycznej realizacji projektu. Już po raz trzeci szkolenie z tego zakresu odbywa się w słupskiej Szkole Policji.
W ramach szkolenia, jedno z większych przedsięwzięć symulacyjnych przeprowadzone było na terenach byłej nadmorskiej jednostki wojsk rakietowych. Zajęcia obejmowały problematykę działań policyjnych na misjach (dotychczasowe doświadczenia z misji między innymi w Liberii, Gruzji, Kosowie). Uczestnicy wzięli też tez udział w akcji poszukiwawczej wykorzystując do tego nowoczesne lokalizatory GPS. Program szkolenia zawierał też zajęcia na strzelnicy połączone z ratownictwem taktycznym.

Warto odnotować również fakt, że polscy policjanci mają już wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu osób służących na misjach. W ciągu 25 lat w różnych zakątkach świata służbę pełniły już ponad trzy tysiące policjantów.

Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...
  • Zakończenie ćwiczeń EUPST II / Ending EUPST II exercises

  • Pierwsza pomoc na nadmorskiej plaży / First aid on the sea beach

  • Poszukiwania osób / Searching for people

  • Poszukiwanie przedmiotów / Searching for items

  • Na strzelnicy / On the shooting range

  • Rany postrzałowe pierwsza pomoc / First aid in gunshot wounds

  • Rozpoczęcie i wykłady / Beginning and lectures

 
powrót
drukuj